Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[KOMENTARZ] Magdalena Szlezyngier, DNB Bank Polska: kolejne miesiące powinny przynieść poprawę konsumpcji

Konsumpcja nie powraca na ścieżkę wzrostu, co jest dużym zaskoczeniem po bardzo dobrym odczycie sprzedaży detalicznej za miesiąc marzec. Niestety przedłużenie restrykcji administracyjnych przez rząd z uwagi na pandemię nie pozostało bez wpływu na zachowania konsumentów w kwietniu br. – komentuje Magdalena Szlezyngier Menedżer ds. Klientów Strategicznych w DNB Bank Polska.

Opublikowany w dniu dzisiejszym przez GUS odczyt konsumpcji wskazuje na jej wzrost o 21,1 proc. w ujęciu rocznym oraz 7,7 proc. spadek w stosunku do marca 2021 r. Wysoka dynamika w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku to oczywiście efekt bazy z roku poprzedniego. Odczyt miesięczny z wysoką ujemną dynamiką potwierdza, iż negatywny wpływ skutków pandemii na konsumpcję nie słabnie.

DNB Bank Polska: największe spadki sprzedaży w kategorii odzież i obuwie

W ujęciu miesięcznym sprzedaż we wszystkich kategoriach prezentowanych przez GUS odnotowała ujemną dynamikę. Najsilniejsze spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym dotyczyły kategorii odzież i obuwie. To już kolejny po marcu miesiąc, kiedy spada konsumpcja w tej kategorii. Ujemna dynamika wyniosła 29,9 proc. Nie bez znaczenia miały tutaj anomalia pogodowe i rekordowo zimny kwiecień. W kolejnych miesiącach będziemy mieć do czynienia z odroczonym popytem w tym obszarze. Kwiecień to również załamanie trendu w kategorii meble, gdzie miesięczny odczyt przyniósł ujemną dynamikę na poziomie 20,8 proc. Sprzedaż internetowa i e-handlu nie zaskoczyły z dynamiką 6,2 proc. w ujęciu miesięcznym. W obliczu trwających restrykcji klienci pozostali wierni zakupom on-line. Udział tego kanału wyniósł 10,8 proc. wobec 9,5 proc. w marcu br.

R E K L A M A

Kolejne miesiące powinny przynieść poprawę konsumpcji ze względu na rozluźnianie obostrzeń epidemiologicznych, ich mniejszy wpływ na mobilność społeczeństwa i wydatki gospodarstw domowych oraz rosnącą ilość wykonywanych szczepień. Warto zauważyć, iż obostrzenia epidemiologiczne mają mniejszy wpływ na mobilność konsumentów niż rok temu, co potwierdzają raporty na temat przemieszczania się ludności udostępniane przez Google. Miejmy nadzieję, że to przełoży się większość skłonność konsumentów do zakupów i konsumpcja wreszcie zacznie wychodzić z „koronawirusa”.

Autorem komentarza jest Magdalena Szlezyngier Menedżer ds. Klientów Strategicznych w DNB Bank Polska.