Zmiany w zarządzie NEPI Rockcastle: George Aase nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej

Po informacji o planowanym odejściu Roberta Emslie ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEPI Rockcastle 18 maja 2021 r., decyzją Zarządu funkcję tę obejmie z dniem 18 sierpnia 2021 r. George Aase – doświadczony dyrektor finansowy i członek rad nadzorczych notowanych na giełdzie spółek z branży nieruchomości, technologii oraz międzynarodowych firm przemysłowych z listy Fortune 100 w USA.

George Aase to strateg z doświadczeniem zarządczym. Specjalizuje się w finansach korporacyjnych, rynkach kapitałowych, transakcjach giełdowych – IPO, finansowaniu długu, międzynarodowych operacjach finansowych, controllingu oraz relacjach inwestorskich. Ma także 12-letnie doświadczenie w europejskim segmencie nieruchomości komercyjnych, w tym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w Czechach, Polsce, Rumunii i na Słowacji. W swojej karierze zajmował się finansowaniem i restrukturyzacją długów, zarządzał portfelami związanymi z większymi przejęciami i gwarantowaniem emisji (underwriting). Od 2018 r. George Aase jest członkiem Rady Nadzorczej NEPI Rockcastle. W firmie pełnił też funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu oraz członka Komitetów Nominacji i Wynagrodzeń.

R E K L A M A
Food Fyrtel

Planowane zmiany na stanowiskach dyrektorskich w NEPI Rockcastle

Dwoje wieloletnich dyrektorów NEPI Rockcastle – Alexandru Morar (CEO) i Mirela Covasa (CFO), zwróciło się do Rady Dyrektorów z prośbą o znalezienie nowych kandydatów na ich stanowiska, z uwagi na zmianę swoich planów zawodowych. Wraz z Zarządem uzgodnili oni wdrożenie planu sukcesji na okres poprzedzający ogłoszenie wyników Spółki na koniec roku. Plan obejmie znalezienie odpowiednich kandydatów na stanowiska CEO (dyrektora generalnego) oraz CFO (dyrektora finansowego), a także przekazanie im obowiązków. Oboje dyrektorzy pozostaną zaangażowani w działalność Spółki w okresie przejściowym, by zapewnić spójność w realizacji przyjętej strategii, prowadzonych projektach, inicjatywach rozwojowych i optymalizacyjnych. Komunikat dotyczący terminu ich ustąpienia ze stanowisk zostanie wydany wkrótce.

– Po 14 latach w Spółce zdecydowałem się na zmiany w karierze zawodowej oraz realizowanych projektach – mówi Alex Morar, CEO NEPI Rockcastle. – Cieszę się, że mogłem pomóc w zakładaniu i rozwoju NEPI (następnie NEPI Rockcastle) oraz prowadzeniu firmy jako CEO przez ostatnie 6 lat. Wspólnie z zespołem utalentowanych profesjonalistów osiągnęliśmy znaczny wzrost i sprawiliśmy, że NEPI Rockcastle stało się wiodącą firmą w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że zespół będzie kontynuować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy. Wyniki operacyjne i finansowe Spółki w ostatnim roku pokazują, że NEPI Rockcastle pozostaje silną, dobrze skapitalizowaną strukturą, przygotowaną na dalszy rozwój. Nadal jestem w pełni zaangażowany w pracę i skoncentrowany na zapewnieniu płynnego przejścia na kolejny etap rozwoju firmy – dodaje.

Po prawie dekadzie pracy w NEPI Rockcastle zdecydowałam się na nowe wyzwania zawodowe – mówi Mirela Covasa, CFO w Spółce. Przez 10 lat byłam częścią zespołu kierowniczego, który bardzo cenię, pomagałam też w ustalaniu strategii Spółki jako członek Zarządu. W najbliższym czasie będę nadal koncentrowała się na wypełnianiu naszych zobowiązań wobec wszystkich interesariuszy i wspierała zespół kierowniczy w procesie przekazywania obowiązków nowemu Dyrektorowi Finansowemu – zapewnia.

Jak zapewnia nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej NEPI Rockcastle, George Aase, to właśnie w trakcie kadencji Alexandru Morara i Mireli Covasy na stanowiskach CEO i CFO Spółka osiągnęła pozycję największej firmy z branży nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, potroiła łączną wartość aktywów do 6,7 mld euro i zwiększyła swój portfel z 22 nieruchomości w 3 krajach do 56 w 9 krajach. Odchodzący dyrektorzy z powodzeniem przeprowadzili ją przez okres intensywnych przemian, takich jak fuzja NEPI i Rockcastle oraz zakłócenia spowodowane przez COVID-19. Udało im się utrzymać dobre wyniki, poprzez stworzenie platformy operacyjnej, która może wspierać dalszy rozwój Spółki. Dzięki temu mogę teraz z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jestem przekonany, że będziemy nadal rozwijać się i dostosowywać naszą działalność do dynamicznego i zmieniającego się środowiska handlu detalicznego – prognozuje George Aase.

Zarząd, za pośrednictwem Komitetu ds. Nominacji, rozpocznie teraz proces identyfikacji odpowiednich kandydatów na stanowiska dyrektora generalnego i dyrektora finansowego. Zmiany na stanowiskach kierowniczych nie oznaczają jednak zmian strategii Spółki, która w dalszym ciągu koncentrować się będzie na zrównoważonym wzroście i generowaniu wartości dla akcjonariuszy.

Powołanie Dyrektora Operacyjnego (COO)

Z dniem 18 sierpnia 2021 r. nastąpi także zmiana dyrektora operacyjnego NEPI Rockcastle. Wybrany na to stanowisko Rudiger Dany posiada bogate, ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w handlu detalicznym, nieruchomościach komercyjnych, leasingu i zarządzaniu aktywami. Pracował w międzynarodowym środowisku w całej Europie (m.in. w Niemczech, Polsce, Rumunii), dla największych międzynarodowych firm z branży handlu detalicznego i nieruchomości, w tym ECE, Atrium i Multi Corporation. Był odpowiedzialny za tworzenie strategii, transformację biznesu, rozwój aktywów, projekty typu greenfield, optymalizację aktywów operacyjnych, wspieranie fuzji i przejęć, a także kierowanie zespołami w organizacjach krajowych i regionalnych.

Do Rady Nadzorczej NEPI Rockcastle powołano dwoje nowych członków, o różnorodnym doświadczeniu i zestawie kompetencji.

Ana Maria Mihaescu posiada 30-letnie doświadczenie w bankowości i finansach. Przez 20 lat pracowała dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, ostatnio na stanowisku Dyrektora Regionalnego IFC na Europę Środkowo-Wschodnią. Na tym stanowisku była odpowiedzialna za inicjowanie nowych przedsięwzięć i nadzór nad portfelem o wartości ponad 2 miliardów dolarów, z dużym zaangażowaniem w Polsce, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Jest absolwentką Akademii Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie i otrzymała certyfikat International Directors Program z INSEAD. Obecnie Ana Maria Mihaescu jest członkiem zarządów Medlife, Raiffeisen Bank Romania, Black Sea Oil & Gas oraz ICME ECAB.

Jonathan Lurie posiada 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości na wszystkich głównych rynkach europejskich i we wszystkich klasach aktywów. Jest partnerem zarządzającym Realty Corporation Ltd, firmy inwestycyjnej i doradczej z branży nieruchomości i PropTech, a także starszym doradcą w McKinsey & Co, gdzie świadczy usługi doradztwa strategicznego w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, finansowania, lokowania kapitału, zarządzania i operacji dla wiodących inwestorów instytucjonalnych i deweloperów na całym świecie. Ponadto pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w dużych europejskich firmach z branży nieruchomości, m.in. OfficeFirst AG (IVG), Multi Corporation, Anticipa, Blackstone Property Management.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział