Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Galerie NEPI Rockcastle: strategia zrównoważonego rozwoju, w ramach ESG

Zrównoważone zarządzanie zasobami, zielone budynki, zaangażowanie na rzecz społeczności, uczciwość wobec ludzi i biznesu to 4 główne filary strategii zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Każdy z nich odzwierciedla działania poszczególnych galerii, które wchodzą w skład portfolio oraz mają wpływ na środowisko i otoczenie.

Ambitne podejście grupy zakłada m.in. uniezależnienie energetyczne oraz produkcję energii odnawialnej na własne potrzeby czy osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Zobowiązania dotyczą również 12 galerii zlokalizowanych w Polsce.

Zakończony właśnie Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Week) był dobrą okazją, by przypomnieć konsumentom o regułach gospodarki obiegu zamkniętego. W 2019 r. NEPI Rockcastle wdrożyło politykę środowiskową w całej grupie, w ramach której zachęca swoich pracowników i innych interesariuszy do stosowania zasady 4R: Reduce (zmniejsz), Reuse (użyj ponownie), Recycle (przetwórz ponownie), Repeat (powtórz).

Nie bądź plastik

Galerie w Polsce zaangażowały się w uświadamianie konsumentów na temat zagrożeń płynących z użytkowania opakowań plastikowych w naszym codziennym życiu. W ramach kampanii „Nie bądź plastik” promowane są ekologiczne zachowania, takie jak nieużywanie jednorazowych słomek, wieczek i toreb, bez których nasze zakupy i wybory nie tracą na wartości.

– Centra handlowe to miejsca, w których klienci pozostawiają szczególnie dużo plastikowych odpadów. Dlatego tak ważna jest dla nas edukacja konsumentów w zakresie ograniczania generowania śmieci. Dokonując codziennych wyborów zakupowych mamy wpływ na to, co się stanie z odpadami oraz czy takie odpady w ogóle wygenerujemy. Dlatego zachęcamy klientów naszych galerii oraz naszych pracowników do bardziej ekologicznych postaw. Zamiast plastikowych opakowań rekomendujemy opakowania wielorazowe czy biodegradowalne. Zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek oraz korzystania z własnych wielorazowych toreb na zakupy.

Wiemy, jak bardzo zmiana z pozoru drobnych zachowań, może przynieść wielkie efekty. Kampania Don’t be plastic narodziła się w Polsce i z powodzeniem została zaadaptowana także w innych krajach, takich jak Węgry, Czechy czy Litwa – podkreśla Dominik Piwek z NEPI Rockcastle Polska.

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju, a więc odpowiedzialnego podejścia do środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) w NEPI Rockcastle, oprócz wspierania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczy innych kluczowych obszarów, takich jak promowanie odpowiedzialnego zarządzania zasobami i odpowiedzialnej konsumpcji, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, umożliwienia rozwoju społeczności.

Nepi-Rockcastle-rozwoj-zrownowazony

W obszarze zrównoważonego zarządzania zasobami NEPI Rockcastle skupia się na obniżaniu negatywnego wpływu na naturalne zasoby i bioróżnorodność, wydajności, zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonym gospodarowaniu odpadami. W ramach tego filaru grupa do 2022 roku planuje m.in. inwestowanie 5% rocznego budżetu w odnawialne źródła energii, osiągnięcie wskaźnika recyklingu odpadów wynoszącego co najmniej 60%, a do 2025 roku rezygnację z oddawania odpadów na wysypiska.

Niezależność energetyczna

W dłuższej perspektywie, do 2030 roku, NEPI Rockcastle ma ambicję uniezależnić się energetycznie oraz produkować energię odnawialną na własne potrzeby. Częściowo już tak się dzieje, np. w Polsce od tego roku w 7 obiektach : Alfa Centrum w Białymstoku, Aura Centrum Olsztyna, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Focus Mall Zielona Góra, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu, CH Platan w Zabrzu, CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, części wspólne są zasilane w 100% energią odnawialną. Cztery galerie: Galeria Wołomin, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Galeria Tomaszów, CH Karolinka w trosce o bioróżnorodność założyły własne pasieki.
Zaangażowanie środowiskowe NEPI Rockcastle widoczne jest również w ciągłym ulepszaniu portfolio, m.in. poprzez certyfikację wszystkich budynków, a także inwestowanie w zrównoważone praktyki zarządzania. Do końca roku 2020 71% nieruchomości z portfolio Nepi Rockcastle uzyskało certyfikaty BREEAM in Use, potwierdzające proekologiczne rozwiązania zastosowane w budynkach, jak i efektywność zarządzania obiektami. Dziewięć polskich galerii handlowych może już pochwalić się takim zielonym certyfikatem. Są to: Centrum Handlowe Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Galeria Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim, Alfa Centrum w Białymstoku, Centrum Handlowe Bonarka w Krakowie, Galeria Warmińska w Olsztynie, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu, Centrum Handlowe Platan w Zabrzu, Galeria Wołomin.

– Mamy nadzieję, że wkrótce kolejne trzy centra dołączą do tego grona. Certyfikacja BREEAM galerii handlowych w Polsce wpisana jest w strategię zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Do końca 2021 roku spółka chce uzyskać certyfikaty dla wszystkich swoich nieruchomości na polskim rynku. Pandemia spowolniła ten proces, ale stale podejmujemy działania w tym obszarze – mówi Przemysław Wasiluk, Operations Asset Manager w NEPI Rockcastle Polska.

Wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz edukacja konsumentów w tym zakresie wpisują się w globalną strategię zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Są też odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. W swojej działalności grupa uwzględnia 8 z nich: 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11. Zrównoważonego miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu, 15. Życie na lądzie.

12 galerii NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Grupa posiada jeden z największych portfeli nieruchomości w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, jest też silnie obecna w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech oraz w Serbii i Litwie.

W Polsce Nepi Rockcastle jest właścicielem dwunastu galerii handlowych: GALERIA WARMIŃSKA OLSZTYN, AURA CENTRUM OLSZTYNA, ALFA BIAŁYSTOK, GALERIA WOŁOMIN, GALERIA TOMASZÓW, FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, CH KAROLINKA OPOLE, SOLARIS CENTER OPOLE, CH PLATAN ZABRZE, CH POGORIA DĄBROWA GÓRNICZA, BONARKA KRAKÓW.