VRG zwiększa sprzedaż i marżę

Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2021 roku wyniosły 91,9 mln zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. rdr. Przychody VRG od początku roku wyniosły 896,6 mln zł i były wyższe o 24,1 proc.

Przychody w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w listopadzie 52,1 mln zł i były wyższe rdr o 74,4 proc. W okresie styczeń-listopad w tym segmencie przychody wyniosły około 492,3 mln zł i były wyższe o 11,3 proc. rdr. Przychody  w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły w listopadzie 39,9 mln zł i były wyższe rdr o 123 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła 404,2 mln zł, czyli wzrosła o 44,2 proc. rdr.

Mniejszy e-commerce, większa marża

Sprzedaż online ukształtowała się w listopadzie na poziomie 17,6 mln zł, co oznacza spadek rdr o 23,3 proc. Łącznie w okresie styczeń-listopad sprzedaż online wyniosła 168,9 mln zł, co oznacza spadek o 6,6 proc. rdr. Marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie wyniosła 56,1 proc. i była wyższa rdr o 7 pp. Narastająco od początku roku marża wyniosła 52,5 proc. i była wyższa o 4 pp. rdr.

Większa sprzedaż przy mniejszej powierzchni

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec listopada wyniosła 52,4 tys. m kw. i była niższa o 0,8 proc. niż rok wcześniej.

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codzienny newsletter dla profesjonalistów rynku centrów handlowych