Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Grupa CDRL poprawia wyniki finansowe ale po I kwartale 2023 nadal ma stratę netto

Grupa CDRL, właściciel marek Coccodrillo, Buslik oraz MOKIDA, w I kwartale 2023 r. poprawiła wyniki finansowe zmniejszając stratę netto, która wyniosła 8 mln zł względem 11,1 mln zł rok wcześniej. W sezonowo słabszym okresie roku, Grupa osiągnęła 89,9 mln zł przychodów (8 proc. mniej r/r) oraz 5 mln zł straty operacyjnej.

W minionym kwartale Grupa CDRL kontynuowała optymalizację stacjonarnej sieci sprzedaży, zarówno w kraju jak i na zagranicznych rynkach, jak również konsekwentnie rozbudowywała multibrandowy sklep internetowy MOKIDA.COM, wprowadzając w nim szereg ulepszeń. Platforma ta zyskuje coraz większą popularność wśród klientów, a już jesienią MOKIDA zaprezentuje klientom swoje stacjonarne oblicze.

W I kwartale obniżyła się również wartość zobowiązań grupy CDRL z tytułu dostaw i usług o 10 proc. w stosunku do grudnia 2022 r. oraz zobowiązania związane z leasingiem.

R E K L A M A

– Warunki, w jakich przyszło nam prowadzić biznes są wymagające. Mamy jednak wrażenie, że sytuacja społeczno-gospodarcza powoli się stabilizuje, co ma również odzwierciedlenie w wynikach naszej spółki. W I kwartale 2023 r. zmniejszyliśmy stratę netto r/r. W przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2022 r. oraz całego 2022 r., Grupa CDRL w omawianym okresie wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i ujemne przepływy z działalności finansowej. Jest to potwierdzenie, że ogólna sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a spółki terminowo regulują wymagalne zobowiązania – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL. 

Kontynuując rozwój własnych platform internetowych, w I kwartale, Grupa CDRL w porozumieniu z lokalnym dystrybutorem uruchomiła sklep internetowy Coccodrillo w Ukrainie. Ponadto na ukończeniu jest jego kolejna wersja językowa przeznaczona dla klientów w Armenii.

W minionym kwartale Grupa koncentrowała się na dalszej optymalizacji sieci sprzedaży w Polsce, ograniczając sieć sklepów własnych, na rzecz rozwoju sieci salonów franczyzowych. W rezultacie  otwarto dwa nowe salony agencyjne w Miastku i Pleszewie.

W odniesieniu do rynków zagranicznych, w dalszym ciągu we współpracy z lokalnymi partnerami, prowadzona jest ekspansja na Bałkanach, w ramach której powstał nowy sklep Coccodrillo typu shop in shop w Kosowie. 

Komentarza wymaga również sytuacja spółki zależnej na Białorusi, która przyczyniła się do spadku przychodów Grupy CDRL. Konsumenci w niestabilnym otoczeniu polityczno-gospodarczym ograniczają swoje wydatki. Obserwowana jest również emigracja młodej i wykwalikowanej części społeczeństwa, stanowiącej grupę docelowych konsumentów sieci Buslik. W tych trudnych warunkach, przychody ze sprzedaży marek własnych, znajdujących się w portfolio Grupy CDRL na tym rynku są stabilne, natomiast obserwowany jest spadek sprzedaży innych kategorii towarowych. W związku z powyższym, spółka białoruska prowadzi działania mające na celu przebudowę matrycy asortymentowej i optymalizację sieci stacjonarnej.

Równolegle, spółka rozwija nową markę MOKIDA, która dzięki niższym cenom skierowana jest do nowych grup odbiorców. Nowoczesny sklep internetowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów, dlatego też cały czas jest udoskonalany: w minionym kwartale wdrożono pliki wideo, co pozwala na lepszy odbiór prezentowanych produktów i ułatwia klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Spółka planuje otwarcia sklepów stacjonarnych pod szyldem MOKIDA już jesienią br. 

Grupa CDRL to wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Mokida, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi – Buslik. Grupa CDRL dostarcza kompleksową ofertę dziecięcą, posiada własny zespół projektantów i designerów. Produkcja asortymentu poddawana jest pełnej kontroli jakości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i gwarancji bezpieczeństwa dostaw. Uzupełniającą ofertę stanowi obuwie dziecięce oraz zabawki i akcesoria. W portfolio spółki znajdują się również Sale Zabaw Fikołki, które łączą rozrywkę, warsztaty ogólnorozwojowe, edukacyjne i hobbystyczne dla dzieci do 11 lat (150 cm). Spółka prowadzi działalność w Polsce i wielu innych państwach Unii Europejskiej, a także poza nią. Produkty marki Coccodrillo dostępne są łącznie w 459 punktach handlowych, a także w sklepie internetowym działającym w 6 wersjach językowych.