CDRL

Zarząd CDRL zadowolony z wyników sprzedaży

Grupa CDRL, notowany na GPW czołowy dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, w sierpniu wypracował 15,2 mln zł przychodów w polskiej sieci detalicznej – jest to wynik o 4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie

Coccodrillo z rekordowymi wynikami sprzedaży w lipcu

Grupa CDRL, notowany na GPW czołowy dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, w lipcu wypracował 1,9 mln zł przychodów w krajowym sklepie internetowym – jest to wynik o 23 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego

Coccodrillo notuje rekordową sprzedaż w czerwcu

Przychody osiągnięte w polskich sklepach i e-commerce były wyższe o 16 proc. w ujęciu rok do roku. Grupa CDRL, notowany na GPW czołowy dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, osiągnął 11,3 mln zł przychodów ze

CDRL rozdysponowuje rekordowe zyski

Władze spółki CDRL podjęły decyzję o wypłacie dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,8 zł na akcję. Łącznie spółka podzieli się ze swoimi akcjonariuszami kwotą 4,8 mln zł z wypracowanego zysku netto, pozostała część zostanie

CDRL przejmuje pakiet większościowy w spółce Broel

Grupa CDRL, notowany na GPW czołowy dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, objął udziały nowej emisji w spółce Broel. W wyniku transakcji CDRL będzie właścicielem 70 proc. udziałów i 70 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników,

CDRL inwestuje w Sale Zabaw Fikołki

Spółka CDRL do 40 proc. zwiększa udziały w spółce Sale Zabaw Fikołki. Firma przeznaczy na ten cel 6 mln zł. CDRL od marca 2018 roku posiadała pakiet 10 proc. udziałów w firmie Sale Zabaw Fikołki.

Grupa CDRL rozszerza działalność o nowe sieci handlowe

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo i sieci Buslik na Białorusi, objął pakiet większościowy spółki odzieżowej Lemon Fashion w wysokości 69 proc. i 30 proc. udziałów spółki Sale Zabaw Fikołki. Koszt zakupu części przejmowanych podmiotów wyniósł odpowiednio,

CDRL: przychody w kanale e-commerce wyższe o 47 proc.

Grupa CDRL, notowany na GPW producent i dystrybutor odzieży dziecięcej, zanotował w grudniu wzrost przychodów we wszystkich kanałach sprzedaży w Polsce. Przychody osiągnięte w krajowej sieci detalicznej wyniosły 16,3 mln zł, a w polskim sklepie internetowym

CDRL przejmuje sieć supermarketów na Białorusi

Spółka CDRL uzgodniła warunki zakupu 90-proc. udziałów w Handlowo-Przemysłowej Grupie West Ost Union z Białorusi, zarządzającej siecią supermarketów Buslik. Obecnie przejmowany podmiot generuje ponad 65 mln USD przychodów i powyżej 2 mln USD EBITDA. CDRL

Coccodrillo podwaja zysk netto po trzech kwartałach

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo, wypracowała od stycznia do września 14,1 mln zł zysku netto. To wynik wyższy o ponad 100 proc. od osiągniętego w roku ubiegłym. W tym czasie przychody ukształtowały się na poziomie

CDRL: 7 proc. wzrost przychodów offline i 20 proc. online

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, wypracował w październiku 2,2 mln zł przychodów ze sprzedaży odzieży w polskim kanale internetowym, wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Akcjonariusze CDRL zdecyduje o skupie akcji własnych

CDRL S.A., właściciel marki Coccodrillo, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym Akcjonariusze zdecydują o możliwości przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd chce przeznaczyć maksymalnie 3 mln zł na zakup akcji stanowiących nie więcej niż 1,6 proc.

E-commerce i zagraniczna ekspansja priorytetem dla Coccodrillo

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, zanotował wzrost wyników po trzech kwartałach br. Narastająco, przychody wypracowane w polskim sklepie internetowym wyniosły 15,3 mln zł i wzrosły o 33 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W

Rekordowe przychody CDRL w kanale e-commerce

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, wypracował w sierpniu rekordowo 2,3 mln zł przychodów w kanale e-commerce wobec 1,5 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 52 proc. r/r. W tym czasie przychody z sieci detalicznej w

Udane półrocze dla CDRL

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo, zanotowała w pierwszym półroczu br. wzrost wyników na wszystkich poziomach operacyjnych. Spółka wygenerowała 8,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 2,9 mln zł rok wcześniej, oznacza to wzrost o blisko

CDRL: 67,3 mln zł przychodów w I półroczu

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, osiągnął w I półroczu 67,3 mln zł przychodów w polskiej sieci detalicznej oraz 9,2 mln zł przychodów w kanale e-commerce w Polsce. Oznacza to wzrost o odpowiednio 3 proc. i 41 proc.

Galeria Raj z szerszą ofertą odzieżową dla dzieci

Galeria Raj w Dębicy pozyskała kolejnego najemcę – polską markę odzieżową dla niemowląt i dzieci – Coccodrillo. Nawiązanie ponownej współpracy z tą siecią to rezultat konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Galerii Raj. Sklep Coccodrillo o wielkości

Galeria Raj z szerszą ofertą odzieżową dla dzieci

Galeria Raj w Dębicy pozyskała kolejnego najemcę – polską markę odzieżową dla niemowląt i dzieci – Coccodrillo. Nawiązanie ponownej współpracy z tą siecią to rezultat konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Galerii Raj. Sklep Coccodrillo o wielkości

Przychody CDRL w polskich sklepach wyniosły 12,5 mln zł

Właściciel marki Coccodrillo zanotował w maju 12,5 mln zł przychodów z polskich sklepów oraz 1,2 mln zł przychodów z kanału e-commerce. Odpowiada to spadkowi o 4 proc. i wzrostowi o 29 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca