Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Grupa CDRL: wojna w Ukrainie miała decydujący wpływ na ujemny wynik finansowy w roku 2023

Wojna na Ukrainie była w ubiegłym roku głównym czynnikiem mającym wpływ na działalność Grupy CDRL – piszą Marek Dworczak, Prezes Zarządu i Tomasz Przybyła, Wiceprezes Zarządu, Grupy CDRL.

„24 lutego minął już drugi rok zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Zdarzenie to wpływa na kształtowanie się sytuacji polityczno – gospodarczej w Europie. Pomimo ustabilizowania się inflacji i dostosowania rynku do nowych wyzwań związanych ze wzrostem cen, w 2023 roku był to główny czynnik mający wpływ na działalność Grupy CDRL. Jest to zauważalne w spadku przychodów wynikającym z gorszych nastrojów konsumenckich i ograniczaniu wydatków gospodarstw domowych, a także we wzroście kosztów, które łącznie przełożyły się na ujemny wynik finansowy Spółki i Grupy CDRL w 2023 roku – czytamy w liście Zarządu CDRL.

Trudna sytuacja Buslika

Wydarzenia za wschodnią granicą nie pozostały również bez wpływu na sytuację spółki zależnej LLC DPM z siedzibą w Białorusi (Buslik). Nakładane na Białoruś sankcje gospodarcze związane z prowadzoną przez władze białoruskie polityką wobec Rosji i Ukrainy, a także wprowadzone w ubiegłym roku przez władze białoruskie przepisy regulujące ceny towarów znacznie pogorszyły prognozy finansowe dla tej spółki. Wynik testu na utratę wartości przeprowadzonego w pierwszym półroczu 2023 roku stał się podstawą zwiększenia odpisu aktualizującego wartość udziałów posiadanych w tej spółce , co wpłynęło na zmniejszenie jednostkowego wyniku finansowego CDRL o kwotę 6 853 tys. PLN. Pogarszająca się sytuacja finansowa Buslika, postawienie przez bank kredytu tej spółki w stan natychmiastowej wymagalności, złożenie przez jej władze wniosku o przeprowadzenie restrukturyzacji, a także szereg dodatkowych czynników opisywanych szczegółowo w opublikowanym raporcie rocznym, stanowiły podstawę uznania przez Zarząd Spółki CDRL S.A., iż doszło do utraty kontroli nad tą spółką zależną. W wyniku utraty kontroli, w czwartym kwartale 2023 r. Buslik został wyłączony ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CDRL. Zysk na utracie kontroli wyniósł 26 857 tys. PLN i został ujęty łącznie z wynikiem na działalności zaniechanej. Zarząd Spółki zdecydował też o objęciu odpisem aktualizującym całość niespłaconych należności od tej spółki ujmując w wyniku finansowym 2023 roku koszty z tego tytułu w wysokości 6 990 tys. PLN.

Biorąc pod uwagę niewielki udział sprzedaży towarów Grupy CDRL do spółki białoruskiej, który w 2023 roku wynosił jedynie 3,6% sprzedaży ogółem, a także fakt, iż CDRL nie wprowadzała do obrotu towarów wytwarzanych lub importowanych z Białorusi oraz nie korzystała z materiałów produkcyjnych z tego kraju, Zarząd Spółki nie identyfikuje istotnych czynników ryzyka związanych z sytuacją polityczno- gospodarczą w Białorusi na działalność Grupy CDRL w kolejnych okresach.

„Jak informowaliśmy we wcześniejszych raportach, inwestycja w udziały w Busliku jest przedmiotem ubezpieczenia KUKE. Spółka jest w trakcie procedowania wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej do najwyższej sumy ubezpieczenia wynoszącej 20,2 mln PLN, z czego 10% stanowi wkład własny CDRL nieobjęty polisą. O wynikach prowadzonego postępowania Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.” – czytamy w komunikacie Zarządu CDRL.

Rozwój Mokida.com

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Odpowiedzią Grupy CDRL na zmianę postaw konsumenckich był rozwój w 2023 roku nowoczesnego, multibrandowego sklepu internetowego dla dzieci Mokida.com z szerokim asortymentem odzieży, obuwia, akcesoriów szkolnych, zabawek edukacyjnych, zestawów kreatywnych, książek czy artykułów wyprawkowych dla niemowląt. Oprócz znanych już klientom produktów marek Coccodrillo oraz Lemon Explore, swoje miejsce znalazła tam również najmłodsza marka z portfolio Grupy, tj. Mokida, która poprzez niższe ceny skierowana jest do nowych grup odbiorców. Sklep spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów i z miesiąca na miesiąc odnotowuje coraz wyższe obroty – porównując dane r/r w miesiącu styczniu i lutym 2024 roku odnotowano wzrost obrotu o 100%.

W ramach kontynuacji i rozwoju tego konceptu jesienią 2023 roku otworzono pierwszy sklep stacjonarny pod marką Mokida w Elblągu.

Dobre wyniki Fikołków

Podobnie jak w roku 2022, optymizmem napawa wynik finansowy biznesu związanego z salami zabaw Fikołki, gdzie Grupa CDRL posiada 40% udziałów. W 2023 roku firma wygenerowała 3 176 tys. zł zysku ze sprzedaży względem 2 773 tys. zł rok wcześniej. Aktualnie spółka posiada 17 lokalizacji o łącznej powierzchni 11.847,68 m2. W 2024 roku zaplanowano otwarcie trzech nowych sal zabaw, co pozwala liczyć na kolejne wzrosty.

Rozwój międzynarodowy

„W ubiegłym roku kontynuowaliśmy działania dywersyfikacyjne kanałów sprzedaży na zagranicznych platformach marketplace, które przekładają się pozytywnie na rozpoznawalność naszych brandów. W 2023 roku rozpoczęliśmy sprzedaż na Allegro w Czechach, a w 2024 również na Słowacji oraz na niemieckim Zalando.de. W roku bieżącym Spółka nadal stawia na rozwój marketplace za granicą. Najbliższy rok będzie dla Grupy CDRL okresem wielu wyzwań związanych z polepszeniem sytuacji finansowej. Spółka będzie koncentrowała swoje działania polegające na zmniejszeniu stanów magazynowych powstałych w ubiegłych latach. Wdrażana jest nowa polityka sprzedażowa w sklepach stacjonarnych oraz w obszarze e-commerce, dokonano zmiany polityki zakupowej oraz dostaw do sklepów stacjonarnych, aby zapewnić jak najwyższą efektywność sprzedaży i odpowiadać na potrzeby klientów, co ma przyczynić się do wzrostu obrotów. Podejmowane działania w obszarze optymalizacji procesów i kosztów mają przełożyć się również na zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i umożliwić zmniejszenie zadłużenia” – czytamy w komunikacie Zarządu CDRL.