Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

Tag AmRest

AmRest

AmRest skupuje własne akcje do wysokości 12 mln euro

AmRest ustanowił roczny program odkupu akcji własnych o maksymalnej wartości 12 mln euro. Celem programu odkupu jest pokrycie kosztów rozliczenia obecnie obowiązujących planów wynagrodzeń dla kadry zarządzającej i pracowników Grupy AmRest.
kfc

AmRest sprzedaje KFC w Rosji

AmRest, poprzez swoje spółki zależne AmRest Sp. z o.o. i AmRest Acquisition Ltd, zawarł z Almira OOO umowę sprzedaży swojego biznesu restauracyjnego KFC w Rosji . Spółka oczekuje, że otrzyma…