Piotr Mirowski, Dyrektor Działu Usług Inwestycyjnych, Region CEE, Colliers International

Polska w 2012 roku utrzymała swoją pozycję jako wiodący rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wolumenu transakcji, płynności oraz dostępności finansowania dłużnego dla najlepszych nieruchomości. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2,7 mld euro, osiągając poziom sprzed kryzysu (2007 rok). Głównie ze względu na skalę transakcji takich jak Złote Tarasy, Manufaktura i Renoma. Wartość transakcji obiektami handlowymi stanowiła 45 proc. udziału w rynku – informuje Colliers International.

W 2012 roku rynek odnotował ponad 40 transakcji instytucjonalnych o średniej wartości około 65 mln euro oraz 8 transakcji powyżej 100 mln euro. Najbardziej znaczące transakcje na rynku handlowym w 2012 roku to nabycie Złotych Tarasach przez AXA Real Estate i CBRE Property Fund Central Europe LP za 475 mln euro oraz nabycie Manufaktury przez Union Investment za 390 mln euro.

Dla najlepszych nieruchomości handlowych w 2012 roku w Warszawie stopy kapitalizacji kształtowały się w przedziale 6 proc.–6,5 proc., a dla miast poza stolicą nieznacznie poniżej 6 proc. (wybrane nieruchomości) – 8,5 proc.

– Polska utrzyma swoją pozycję jako wiodący rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Dalsza zmiana stóp kapitalizacji, zależeć będzie w dużym stopniu od sytuacji makroekonomicznej w strefie euro oraz zapotrzebowania kapitałowego głównych kredytodawców na rynku – powiedział Piotr Mirowski, Dyrektor Dział Usług Inwestycyjnych, Region CEE, Colliers International.

Colliers International doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami. W Polsce firma działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, w których łącznie zatrudnia ponad 190 specjalistów.