Galeria Golden Babylon Rostokino w Moskwie

Rada nadzorcza podziękowała prezesowi Pawłowi Szymańskiemu za jego blisko trzyletnią pracę w zarządzie spółki, szczególnie za okres ostatnich 18 miesięcy, kiedy podjął się kierowania pracami zarządu w najtrudniejszej fazie restrukturyzacji spółki. Do pełnienia obowiązków prezesa zarządu Ruch SA został oddelegowany przewodniczący rady nadzorczej Igor Chalupec. Obecny prezes Paweł Szymański został z kolei powołany do rady nadzorczej Ruch SA.

W 2010 roku, właściciel Ruch SA., fundusz Eton Park Capital Management, powierzył ICENTIS Capital zarządzanie spółką do 30 czerwca 2013 roku. W tym czasie, zdominowanym przez procesy restrukturyzacyjne, zrealizowano szereg ważnych projektów. Zakończona została m.in. działalność nierentownych obszarów aktywności spółki (iCoffee, hurt FMCG), dokonano znacznych inwestycji w pionie detalu (nowe kioski), logistyki i IT, odświeżone zostało logo. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w tym czasie wyniosła ponad 100 mln złotych. Spółka zainwestowała również w nowy kanał dystrybucji e-prasy i e-booków poprzez zakup Nexto.pl.

Na bazie przedłużonego porozumienia pomiędzy ICENTIS Capital a Eton Park Capital Management, prezes zarządu ICENTIS Capital i Przewodniczący Rady Nadzorczej Ruch SA. Igor Chalupec został oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Ruchu na 3 miesiące. Porozumienie przewiduje ewentualne przedłużenie tego okresu. Igor Chalupec pozostanie także nadal prezesem zarządu ICENTIS Capital.

Ruch posiada swoje punkty sprzedaży zarówno w lokalizacjach ulicznych, jak w centrach handlowych na terenie całej Polski.