Wnętrze galerii handlowej

Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego zatwierdził wspólną tabelę stawek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania.

Decyzja Zespołu jest istotna dla przedsiębiorców, którzy na co dzień korzystają z muzyki i utworów audiowizualnych, odtwarzając je m.in. w sklepach, restauracjach, centrach handlowych. Dotychczas płacili oni odrębnie każdej organizacji według różnych zasad, często niezbyt ze sobą spójnych i według tabel stawek, które nie uwzględniały wielu czynników wpływających na zakres wykorzystania muzyki czy filmów.

Nowe tabele znacznie silniej różnicują stawki w zależności od potencjalnych korzyści, jakie może czerpać przedsiębiorca z eksploatacji praw (co często oznacza obniżenie opłat) i -co najważniejsze – zawierają stawkę łącznego obciążenia opłatami, gwarantującą przedsiębiorcy możliwość jednoznacznego oszacowania ponoszonych z tytułu praw autorskich i pokrewnych kosztów.

Tabela nie jest jeszcze prawomocna. W terminie 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia w tej sprawie uczestnicy mają prawo do wniesienia wniosku do Sądu Okręgowego w Poznaniu o zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia tabeli.

Przypomnijmy, w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. każdy, kto wykorzystuje w swojej działalności muzykę i filmy, zobligowany jest do uzyskania niezbędnych licencji i wniesienia należnych opłat z tytułu ich emitowania do Organizacji Zbiorowego Zarządzania, reprezentujących twórców, wykonawców i producentów. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów jest ścigane i wiąże się z groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej.