Kawiarnia Empik Cafe

Zarząd NFI Empik Media & Fashion SA poinformował, że 18 lipca 2013 roku spółka wyemitowała nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości 25 mln zł.

Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 tys. zł. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 18 października 2013 roku. Jak poinformowano, obligacje nie są zabezpieczone. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 30 czerwca 2013 roku, wyniosła 551.816,53 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 18 października 2013 roku, wyniesie 526.277,28 tys. zł.

Przypomnijmy, na koniec I kwartału 2013 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EMF wynosiła 348 tys. mkw. i liczyła 638 placówek, z wyłączeniem sklepów prowadzących działalność zaniechaną. W ciągu minionego kwartału sieć handlowo-usługowa Grupy EMF powiększyła się o 7 placówek (netto, licząc zamknięcia).

Największy rozwój sieci nastąpił w Grupie Smyk – otwarto 8 sklepów w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Rosji, Turcji i pierwszy sklep w Czechach (w CH Cerny Most w Pradze).