Debata podczas Shopping Center Forum
Debata podczas Shopping Center Forum

Rozbudowanie bądź remodeling w opinii ekspertów, to nieuniknione nieuchronne zjawisko, któremu wcześniej czy później będą musieli sprostać właściciele i zarządcy obiektów handlowych szczególnie pierwszej i drugiej generacji.

Rozbudowa i remodeling – warunki utrzymania i wzrostu potencjału centrum handlowego to jeden z tematów omawianych przez ekspertów podczas tegorocznej edycji Shopping Center Forum Fall Edition.

Na istotne różnice i zasadność podejmowania działań związanych z remodelingiem bądź rozbudową centrów handlowych zwrócił uwagę Jarosław Lipiński, Develop Director, TK Development.

– Więcej obiektów obecnie przechodzi proces remodelingu niż rozbudowy. Związane jest to przede wszystkim z wygasaniem umów najmu. Jest to zatem także dobry czas na to, by wprowadzić nowych najemców, a także zwrócenie uwagę na tych, których 5 czy 10 lat temu nie było jeszcze na rynku. Wygasanie umów najmu to także dobry czas, by wprowadzić w obiekcie zmiany funkcjonalne i zrobić refreshing całego obiektu – podkreśla Jarosław Lipiński.

Zdaniem przedstawiciela spółki TK Development, w przypadku rozbudowy ten proces jest dużo bardziej skomplikowany. Wiąże się z trudnym procesem planistycznym i fizyczną rozbudową.

Wśród najważniejszych wyzwań związanych z procesem modernizacji centrów handlowych eksperci zwrócili uwagę przede wszystkim na rent roll, optymalizację powierzchni GLA oraz modernizację przestrzeni publicznych.

– Istotne przy projektach rozbudowy jest wprowadzanie nowych wartości do rozbudowywanego obiektu. Wartości która jest nie tylko związana z powiększeniem powierzchni najmu, ale również z przestrzenią która się kształtuje. Ważne jest także nadanie nowego charakteru centrum handlowemu. Przy rozbudowie istotne jest również zarządzanie budową i zwrócenie uwagi na zagadnienia operacyjne wynikające z faktu prowadzenia dobudowy do obiektu już działającego. Ten proces musi być właściwie zaplanowany i prowadzony – podkreślił Rafał Paszkiewicz, Chief Development Officer, Atrium Poland. Za przykład wzorowo prowadzonej rozbudowy Rafał Paszkiewicz podał case centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu.

Panel dyskusyjny dotyczący modernizacji obiektów handlowych zorganizowany podczas Shopping Center Forum był także okazją do oceny polskiego rynku centrów handlowych i wyrażenia opinii na temat kierunku rozwoju i potencjału branży deweloperskiej.

– Powinniśmy dbać o to, by klient znajdował w przestrzeniach obiektów komercyjnych przestrzenie pobytowe, które wzbogacają przeżycia shoppingowe o element socjalny. I to wartość o którą bardzo wiele projektów może się moim zdaniem wzbogacić. Jest to jeden z podstawowych parametrów przekształceń szczególnie w tych obiektach, które szukają uatrakcyjnienia swojego wizerunku  i przyciągnięcia klienta  a nie mają możliwości rozwojowych pod względem powierzchni handlowej – powiedział Paweł W. Graliński, architekt, prezes zarządu Arch Magic.

Eksperci zwrócili także uwagę na zjawisko nasycenia rynku nowoczesną powierzchnią handlową i wyzwaniami które w związku z tym stoją przed deweloperami.

– Jesteśmy świadkami wielkiej ewolucji. To co było parę lat temu raczej do nas nie wróci w najbliższym czasie. Prowadzi to do wyspecjalizowania się pewnych firm deweloperskich, które będą starały się znaleźć niszę i tą niszą może być właśnie wyspecjalizowanie się w redewelopmencie. A redewelopment to już nie tylko zakup gruntu, budowa i sprzedaż z zyskiem, ale proces trudny, który będzie zajmował bardzo wiele czasu i wymagał wyspecjalizowanych kadr – podsumował Jarosław Lipiński.