Nowy koncept sklepu CCC w CH Auchan Częstochowa

Zarząd CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2013 roku wyniosły 225,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10 proc. Przychody za okres styczeń – październik wyniosły 1.285,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 18,3 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za październik wyniosły 220,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,4 proc., narastająco za okres styczeń – październik wyniosły 1.227,9 mln zł i były wyższe o 18,2 proc. w stosunku do tego samego okresu 2012 roku.

Spółka CCC SA jest właścicielem sieci CCC, Lasocki, Quazi, Boti i posiada ponad 700 sklepów zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych w 14 krajach, a także własną fabrykę butów. Firma zatrudnia 7 tys. pracowników.

CCC oferuje produkty w sklepach własnych w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji oraz w sklepach franczyzowych w krajach nadbałtyckich, Rosji, na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie. W latach 2013-2015 Grupa CCC planuje powiększenie powierzchni handlowej o ponad 80 proc. (ponad 150 tys. mkw.).