Dino Polska: 650 mln zł na inwestycje w 2018 roku

‚- 2017 rok był kolejny okresem realizacji ambitnych planów i dynamicznego rozwoju  działalności Grupy Kapitałowej Dino Polska. Sieć marketów Dino powiększyła się o 147 nowych sklepów i na koniec 2017 r. liczyła 775 placówek. Łączna powierzchnia sali sprzedaży 31 grudnia 2017 r. osiągnęła poziom 295,2 tys. mkw. i była o 23,8 proc. większa niż rok wcześniej – podsumowuje Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Geograficznej ekspansji marketów towarzyszy wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejących sklepach (like-for-like), który w 2017 r. wyniósł 16,2 proc. Było to wynikiem konsekwentnej pracy nad asortymentem produktów, które sieć oferuje klientom.

– Monitorujemy ich preferencje i dostosowujemy naszą ofertę, poświęcając dużo uwagi produktom świeżym oraz markowym. Częściowo za wzrost sprzedaży like-for-like odpowiada także proces dojrzewania naszej sieci i rosnąca rozpoznawalności marki Dino. W ostatnich trzech latach zwiększyliśmy liczbę marketów o 365, co stanowiło 47 proc. wszystkich placówek handlowych Dino na koniec 2017 r. – pisze w liście do akcjonariuszy Prezes Zarządu Dino Polska.

Znaczący wzrost sprzedaży like-for-like w połączeniu z rozwojem sieci Dino skutkował wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 34 proc. do 4,5 mld zł w 2017 r. z 3,4 mld zł w 2016 r. Rosnące korzyści skali i dźwigni operacyjnej pozwoliły na dalszą poprawę rentowności prowadzonego biznesu. Wynik EBITDA zwiększył się w 2017 r. o 39 proc. do 401 mln zł.

– Łączna wartość inwestycji, które zrealizowaliśmy w 2017 r. wyniosła 457 mln zł i była o 20 proc. większa niż rok wcześniej. Dzięki temu stworzyliśmy blisko 2,5 tys. nowych miejsc pracy i na koniec roku zatrudnialiśmy w Grupie Dino 13,1 tys. osób. Główne obszary inwestycji, oprócz rozwoju sieci marketów Dino, obejmowały w szczególności rozbudowę centrów dystrybucyjnych oraz zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro-Rydzyna. W 2018 r. będziemy kontynuować program inwestycyjny, a jego wartość szacujemy na około 650 mln zł. Planujemy otwarcie większej liczby sklepów niż w 2017 r. oraz uruchomienie czwartego centrum dystrybucyjnego. Rozpoczniemy także
budowę drugiego zakładu mięsnego Agro-Rydzyny – informuje Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Pozytywne zmiany na rynku

Otoczenie rynkowe, w tym rosnąca siła nabywcza Polaków związana z poprawiającą się sytuacją ekonomiczną i rosnące ceny konsumpcyjne, sprzyjają rynkowi handlu detalicznego artykułami spożywczymi. – Uważam, że pozytywne tendencje widoczne na rynku konsumenckim utrzymają się także w kolejnych kwartałach, a to, w połączeniu z atrakcyjnością formatu Dino – nowoczesnych supermarketów, zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów i oferujących szeroką gamę produktów spożywczych w konkurencyjnych cenach, powinno sprzyjać dalszemu wzrostowi skali działalności i poprawie sprzedaży w ujęciu like-for-like – dodaje.

Na początku 2017 r. miała miejsce pierwsza oferta publiczna akcji Dino Polska. W jej trakcie wszystkie posiadane akcje (49 proc.) sprzedał jeden z ówczesnych akcjonariuszy – fundusz private equity Enterprise Investors. – Dino Polska nie pozyskała żadnych środków z IPO, niemniej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sprawił, że staliśmy się dużo bardziej wiarygodną i transparentną Spółką dla naszych kontrahentów – m. in. dostawców produktów, ale także np. banków, co przynosi wymierne korzyści. Kontynuujemy strategię Grupy Dino Polska, która zakłada zagęszczanie sieci i stopniową ekspansję na nowe obszary. Nasza organizacja jest dobrze przygotowana na dalszy rozwój i realizację niemniej ambitnych celów niż dotychczas – podsumowuje Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.