Komputronik podsumowuje półrocze. Przychody niższe niż rok temu

Komputronik S.A. osiągnął za okres od kwietnia 2018 do końca września 2018 roku przychody w wysokości 877,9 mln zł co oznacza przychody niższe do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego o 1,4 proc.

W omawianym okresie spółka osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 83,4 mln zł, przy marży handlowej wynoszącej 9,5 proc. (9,5 proc. rok wcześniej). Na uzyskany wynik na sprzedaży i marże handlową, jak informuje zarząd spółki, wpływ miały dwa czynniki – ograniczony udział wysokowolumenowej sprzedaży prowadzonej na niższych niż przeciętne marżach oraz wzrost udziału kanałów sprzedaży do klientów końcowych, charakteryzujących się najwyższą marżą.

– Zakończony okres finansowy stanowił okres przejściowy – od lokalnego osłabienia popytu w handlu detalicznym, do czego bardzo istotnie przyczyniło się ograniczenie handlu w niektóre niedziele, do zauważalnej i oczekiwanej stabilizacji i poprawy koniunktury obserwowanej od końca sierpnia. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, ustabilizowała się sytuacja w segmencie laptopów – bardzo ważnej kategorii dla Spółki. Zauważalny jest niewielki, jednocyfrowy wzrost sprzedaży po uprzednim obniżeniu się porównywalnej bazy oraz poprawa marży handlowej – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu spółki Komputronik SA.

Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży łącznie za okres od 01.04.2018 do 30.09.2018 roku wyniosły 78,8 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku o 1,4 proc.

– Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost były kosztów prowizji od sprzedaży związany z rozwojem sieci agencyjnej oraz sprzedaży e-commerce. Dodatkowo należy wskazać na zwiększenie kosztów wynikające ze zwiększenia kosztów wynagrodzeń w efekcie presji płacowej wynikającej z niskiego bezrobocia – informuje zarząd spółki Komputronik SA.

Pozostałe przychody operacyjne za okres od kwietnia 2018 do września 2018 roku wyniosły 1,7 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2,1 mln zł.

140 sklepów w sieci Komputronik

W efekcie wyżej opisanych czynników Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 4 mln zł, w porównaniu do 7,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Warto wskazać, że po słabym pierwszym kwartale roku obrotowego, który zakończył się zyskiem z działalności operacyjnej na poziomie 0 mln zł, w drugim kwartale Spółka odnotowała 4 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

Wynik na działalności finansowej za okres od 01.04.2018 do 30.09.2018 roku był ujemny i wyniósł -0,4 mln zł. Na wzrost kosztów finansowych wpływ ma, przede wszystkim, zwiększony koszt finansowania różnymi rodzajami istotnie wyższych długów bankowych, wobec konserwatywnej polityki ubezpieczycieli kredytów kupieckich u większości dostawców Spółki.

Spółka za pierwsze półrocze roku obrotowego osiągnęła wynik netto w wysokości 3,3 mln zł w porównaniu do 5,5 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

Komputronik to jedna z największych i najdłużej działających sieci sklepów ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, akcesoriami elektronicznymi oraz produktami RTV, AGD i Home. Obecnie marka posiada ok. 140 placówek stacjonarnych w całej Polsce, a także prowadzi sprzedaż internetową. W szerokiej ofercie znajduje się ponad 100 tysięcy produktów kilkuset marek. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl