Redan: Top Secret zyskuje w lutym, a traci TXM

O 17 proc. do 17 mln zł wzrosły w lutym br. obroty Top Secret w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Poprawa została osiągnięta dzięki większemu udziałowi towarów wyprzedażowych oraz zastosowaniu głębszych promocji. Grupa Redan, uwzględniająca łącznie wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w lutym sprzedaż na poziomie około 37 mln zł, co oznacza poprawę o 4 proc. w ujęciu rok do roku.

– Na wysoką dynamikę sprzedaży w lutym wpływ miała jednorazowa transakcja hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Pozbyliśmy się w ten sposób trudnych zapasów kosztem jednak utraty marży. Pomijając tę transakcję osiągnięta dynamika była na poziomie 11 proc. Jesteśmy zadowoleni ze skali wzrostu. Wypracowana marża handlowa w ujęciu r./r. była jednak niższa ze względu na większy udział w sprzedaży towarów wyprzedażowych, głębsze upusty oraz osłabienie kursu złotego wobec dolara amerykańskiego – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

W portfolio Redan znajduje się Top Secret, Troll, DryWash i TXM

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w lutym br. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 17 proc. niż w lutym ubiegłego roku. W tym okresie o 2 proc. zwiększyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec minionego miesiąca 36,8 tys. mkw.. W ujęciu narastającym od początku roku sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 34 mln zł i była o ok. 16 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w lutym br. wyniosły 3,1 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. w stosunku do lutego 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 6 mln zł i była o 7 proc. wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w lutym br. wyniosła ok. 20 mln zł, co oznacza spadek o 5 proc. w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec lutego składała się z 380 sklepów własnych o łącznej powierzchni 101,3 tys. mkw., która była o 3,9 proc. niższa niż na koniec lutego 2018 r. Narastająco od początku roku sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 42 mln zł i zł i była niższa o ok. 7 proc. w ujęciu r./r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w lutym br. wyniosły ok. 0,6 mln zł podobnie jak rok wcześniej, a narastająco przez pierwsze dwa miesiące roku było to ok. 1,2 mln zł, czyli o ok. 6 proc. mniej w ujęciu r./r.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w lutym br. osiągnęła ok. 37 mln zł przychodów, czyli o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 76 mln zł i była w ujęciu r./r. wyższa o ok. 2 proc. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec lutego wyniosła 138,2 tys. mkw., czyli o 3 proc. mniej w odniesieniu do lutego 2018 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 650 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodząca w skład Grupy spółka TXM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2016 r. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.