ZPPHiU: dziś nie ma konkurencji, dziś jest wspólny cel

Równomierne rozłożenie kosztów walki z koronawirusem i skutkami epidemii pomiędzy wynajmujących, najemców, banki i rząd to wg. Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług jedyna metoda skutecznej walki o ochronę polskich miejsc pracy. ZPPHiU zrzesza już ponad 100 firm, które wspólnie podejmują działania mające przyczynić się do ratowania polskich firm, a co za tym idzie przyszłego losu setek tysięcy pracowników i ich rodzin.

Dziś nie ma konkurencji – dziś jest wspólny cel. Apel Związku dotyczy wspólnej walki o przyszłość – być albo nie być polskich firm i ponad 180 tysięcy miejsc pracy. Związek zrzesza zarówno największe przedsiębiorstwa na rynku, jak i te zupełnie małe. Wśród firm są właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych, akcesoryjnych i wielu innych. Równomierne rozłożenie kosztów zakłada współdzielenie nakładów ponoszonych przez wszystkie podmioty na ratowanie sytuacji

Sprawiedliwy rozkład kosztów

Prawnicy wskazują tzw. sprawiedliwy rozkład ryzyka oraz równość materialną jako kluczowe z argumentów przy rozpatrywaniu kwestii pomiędzy najemcami a galeriami handlowymi. W przypadku umów najmu powierzchni handlowej w centrach handlowych sprawiedliwy rozkład ryzyka polega na tym, że w okresie obowiązywania ograniczeń prowadzenia działalności handlowej wynajmujący i najemca ponoszą własne skutki okresowej utraty przychodów odpowiednio z tytułu wynajmu powierzchni handlowej oraz sprzedaży tzn. najemcy nie mają przychodów ze sprzedaży towarów i usług a wynajmujący nie mają przychodów z tytułu czynszu.

Projektowana interwencja ustawodawcy, której celem jest prawne przesądzenie, że skutkiem zakazu handlu dotykającego najemców z branż wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest brak prawa wynajmujących do żądania opłat z tytułu najmu od takich najemców jest zgodna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności i pomocniczości  (subsydiarności) Państwa wywodzonych z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP)

Jest to tzw. równość materialna, który nakazuje równe traktowanie osób znajdujących się w takich samych okolicznościach.

W związku z koniecznością zamknięcia centrów handlowych firmy z dnia na dzień utraciły zdolność dalszego funkcjonowania. Grozi to w niedalekiej perspektywie falą upadłości, co jest równoznaczne z faktem, że środki do życia utracą setki tysięcy pracowników i ich rodzin. Żeby nie dopuścić do tej sytuacji, Związek wypracował wspólnie postulaty, z którymi zwrócił się w ubiegłym tygodniu do Rządu. W tej krytycznej sytuacji konieczne są bowiem działania tu i teraz. Każdy kolejny dzień wiąże się z coraz większymi stratami i utratą płynności finansowej. Bez natychmiastowej i realnej pomocy ze strony Państwa firmy z polskiej branży handlu i usług, będące wizytówką polskiej gospodarki również na wielu rynkach zagranicznych, nie przetrwają tego kryzysu.

Kontakt z ZPPHiU

W celu usprawnienia komunikacji Związku została uruchomiona strona internetowa https://zpphiu.pl/, gdzie można znaleźć postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli.

Związek, który jeszcze w ubiegłym tygodniu zrzeszał 50 firm, obecnie ma już ponad 100 członków i wciąż napływają kolejne zgłoszenia. Przedsiębiorstwa, które chcą dołączyć do zrzeszenia mogą kontaktować się ze Związkiem pod adresem mailowym: kontakt@zpphiu.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.