Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

AmRest skupuje własne akcje do wysokości 12 mln euro

AmRest ustanowił roczny program odkupu akcji własnych o maksymalnej wartości 12 mln euro. Celem programu odkupu jest pokrycie kosztów rozliczenia obecnie obowiązujących planów wynagrodzeń dla kadry zarządzającej i pracowników Grupy AmRest.

Program odkupu będzie obejmował maksymalną kwotę pieniężną w wysokości 12 mln euro. Maksymalna kwota pieniężna może zostać pomniejszona o kwotę przeznaczoną przez spółkę, w okresie obowiązywania programu odkupu, na nabycia akcji własnych na rynku pakietowym lub poza rynkiem.

Maksymalna liczba akcji, które zostaną nabyte w ramach realizacji programu odkupu, będzie zależeć od średniej ceny, po której nastąpi nabycie, ale nie przekroczy 10 proc. kapitału zakładowego spółki. Spółka podała dla celów ilustracyjnych, że jeśli dzisiejsza cena zamknięcia notowań, tj. 5,83 euro, zostanie przyjęta jako referencyjna cena zakupu, maksymalna liczba akcji do nabycia wyniesie 2.058.319, co stanowi 0,94 proc. kapitału zakładowego spółki.

Banco Santander został wyznaczony jako podmiot zarządzający programem odkupu i będzie podejmował decyzje dotyczące nabywania akcji AmRest niezależnie, bez jakiegokolwiek wpływu lub ingerencji ze strony spółki.

Grupa AmRest działa w 23 krajach, gdzie prowadzi ponad 2300 restauracji pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także markami własnymi: La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog i Bacoa.

AmRest z coraz lepszymi wynikami

AmRest miał w trzecim kwartale 2023 roku 110,9 mln euro zysku EBITDA wobec 95,2 mln euro rok wcześniej.

Zysk netto j.d. w trzecim kwartale sięgnął 27,1 mln euro wobec 28,9 mln euro zysku netto zakładanego przez analityków. Rok wcześniej grupa miała 34,2 mln euro zysku netto.

Marża EBITDA wzrosła z 16,8 proc. w III kw. 2022 roku do 17,5 proc. w III kw. tego roku, najwyższego poziomu w ostatnich dwóch latach.

Po trzech kwartałach 2023 roku grupa AmRest ma 1.802,7 mln euro przychodów wobec 1.551 mln euro przed rokiem. EBITDA wzrosła do 282,9 mln euro z 244,2 mln euro, a zysk netto j.d. wyniósł 50,7 mln euro wobec 1,3 mln euro straty w analogicznym okresie 2022 roku.

Marża EBITDA wyniosła po trzech kwartałach 15,7 proc., a skorygowana marża EBITDA 15,9 proc. (bez zmian rdr).

CAPEX w III kw. wyniósł wzrósł do 43,5 mln euro z 33,9 mln euro rok wcześniej.

Na koniec września wskaźnik dług netto/EBITDA (pre IFRS16) wynosił 1,8x

(PAP Biznes)

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem