Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Centra handlowe NEPI Rockcastle dołączają do akcji Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi WWF to największa akcja ekologiczna na świecie. W tegoroczną edycję po raz kolejny włączą się wszystkie 14 centra NEPI Rockcastle w 12 miastach Polski.

23 marca, o godzinie 20:30, w symbolicznym geście solidarności z planetą, indywidualne osoby, firmy i instytucje wygaszą oświetlenie, aby zwrócić uwagę na stan otaczającej nas przyrody, a w tym w szczególności rzek, jako ważnych ekosystemów, które potrzebują wsparcia i właściwego zarządzania.

W ramach strategii ESG

Strategia zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle uwzględnia zarządzanie zasobami, co w praktyce oznacza skupienie się na obniżaniu negatywnego wpływu na naturalne zasoby i bioróżnorodność, wydajności, emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonym gospodarowaniu odpadami.

W ramach akcji zainicjowanej przez WWF centra NEPI Rockcastle tradycyjnie wygaszą m.in. podświetlenia zewnętrznej elewacji budynku oraz logotypy. W niektórych obiektach zostaną również przygaszone światła w pasażach. W części galerii wyłączenie nastąpi na cały dzień lub noc, nie tylko na symboliczną godzinę.

„We współpracy z ekspertami tworzymy i zarządzamy przestrzenią wokół nas tak, aby była przyjazna wszystkim, również organizmom żyjącym na terenach zielonych wokół naszych centrów. 14 naszych centrów handlowych NEPI Rockcastle w Polsce aktywnie angażuje się również w edukację ekologiczną klientów, organizując m.in. akcje związane z recyklingiem i upcyklingiem, sadzenia drzew, budowania domków dla owadów czy troszcząc się o środowisko i lokalne otoczenie, w którym funkcjonują. W tym roku dołączenie do akcji “Godzina dla Ziemi” jest dla nas okazją do przypomnienia, jak ważną kwestią jest woda i właściwe zarządzanie nią – komentuje Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle.

NEPI Rockcastle odpowiedzialnie podchodzi do zarządzania wodą jako ważnym zasobem. Zapobieganie marnowaniu wody, monitorowanie zużycia, wykrywanie i sygnalizacja nieszczelności to główne środki zapobiegawcze w obiektach Grupy. Zarządzanie zużyciem wody w sposób zrównoważony obejmuje m.in.: zbieranie wody deszczowej i ponowne jej wykorzystanie do nawadniania terenów zielonych, instalowanie wodooszczędnej armatury, w tym perlatorów w kranach w celu ograniczenia zużycia wody, wyposażenie toalet w systemy odcinające dopływ wody, gdy w toalecie nie znajdują się użytkownicy. Są one włączone do BMS – systemu, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. W centrach handlowych NEPI Rockcastle regularnie wykonywane są również analizy wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

W 2023 r. NEPI Rockcastle zobowiązała się do dalszego rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem niedoboru m.in. poprzez ponowne wykorzystanie szarej wody, przechwytywanie wody deszczowej do kształtowania krajobrazu i instalowania automatycznych toalet spłukiwanych i niskotemperaturowe systemy ciepłej wody w toaletach, redukujące jednocześnie zużycie energii.

„Kwestie związane z zarządzaniem wodą są ważnym elementem zrównoważonego podejścia Grupy do korzystania z zasobów. Poza akcją „Godzina dla Ziemi WWF”, przypadający 22 marca Światowy Dzień Wody, jest dobrą okazją do przypomnienia znaczenia ochrony ekosystemów – dodaje Magdalena Gibney.

Rzeki – cenne ekosystemy, które potrzebują wsparcia

W tym roku tematem przewodnim Godziny dla Ziemi WWF są rzeki, z których aż 98,9% w naszym kraju jest w złym stanie – głównie ze względu na zanieczyszczenia, w tym m.in. problem zasolenia rzek. Jak podkreślają organizatorzy akcji, rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. To cały ekosystem, który wodzie towarzyszy: rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. To nasze dziedzictwo, które pilnie potrzebuje wsparcia. Im bardziej zdegradowany ludzkim działaniem ekosystem rzeczny, tym mniejsza odporność rzek na różnego rodzaju zanieczyszczenia i katastrofy. Wspierając ochronę rzek, możemy nie tylko ratować bezcenne ekosystemy, ale również chronić ludzi przed takimi skutkami degradacji rzek, jak susze i powodzie.