Ethisphere Institute: Jones Lang LaSalle wśród najbardziej etycznych firm świata

Salon iSpot w Magnolia Park we Wrocławiu

Salon iSpot w Magnolia Park we Wrocławiu

Jones Lang LaSalle została uznana jedną z najbardziej etycznych firm świata w 2012 roku. W corocznym rankingu Instytutu Ethisphere, międzynarodowej organizacji badającej najlepsze praktyki w zakresie etyki przedsiębiorstw, ich społecznej odpowiedzialności, uczciwości, transparentności procedur oraz zrównoważonego rozwoju. Firma Jones Lang LaSalle wyróżniona została po raz piąty z rzędu.

Wyróżnienie  Instytutu Ethisphere uzyskał także Mark Ohringer, Global General Counsel/ Chief Ethics Officer w Jones Lang LaSalle, który został uznany jednym ze 100 najbardziej wpływowych osób w etyce biznesu w 2011 roku. Otrzymany tytuł to zwieńczenie jego wieloletniego zaangażowania w działalność publicystyczną związaną z zagadnieniami etycznego środowiska pracy, w tym m.in. interdyscyplinarnych badań przygotowanych przy współpracy z Instytutem Ethisphere, zatytułowanych: The Influence of Workplace Design and Practices on the Ethical Environment.

– Zaangażowanie w zagadnienia etyki biznesu stanowi integralną część kultury korporacyjnej Jones Lang LaSalle – powiedział Colin Dyer, Chief Executive Officer w Jones Lang LaSalle – Nasi klienci stale podkreślają, iż to ono stanowi o naszej wyjątkowości na rynku. Na podstawie przeprowadzanych przez nas globalnych ankiet pracowników wiemy, że jest to także jeden z najważniejszych powodów, dla których najlepsi pracownicy chcą dla nas pracować. Dążenia międzynarodowego zespołu ds. etycznych, jak również ogółu pracowników Jones Lang LaSalle na rzecz najwyższych standardów etycznego postępowania znajdują pełne poparcie zarządu oraz kierownictwa. Działania te znajdują uznanie także poza firmą, czego najlepszym dowodem jest wyróżnienie przyznane przez Instytut Ethisphere jednemu z naszych pracowników – Markowi Ohringerowi, osobie odpowiedzialnej przez blisko dekadę za kodeks etyki w biznesie w Jones Lang LaSalle.

Poprzez wieloetapową analizę Ethisphere dokonała oceny kilku tysięcy nominacji firm z ponad 100 krajów świata, reprezentujących 36 sektorów gospodarki. Metodologia tworzenia rankingu najbardziej etycznych firm na świecie obejmuje: analizę kodeksu etycznego firmy, sporów sądowych i przypadków naruszenia zasad regulaminu, ocenę inwestycji w innowacyjność i politykę zrównoważonego rozwoju, wdrażanie dobrych praktyk wspomagających rozwój obywatelstwa korporacyjnego, jak również liczne badania opinii podmiotów związanych z firmą, w tym m.in. najwyższej kadry menedżerskiej,  partnerów biznesowych, dostawców oraz klientów.

-W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń, z roku na rok rywalizacja o tytuł najbardziej etycznych firm świata zaostrza się- powiedział Alex Brigham, Dyrektor Ethisphere. -Tegoroczni zwycięzcy doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż utrzymanie najwyższych standardów w zakresie etyki w biznesie to obecnie jeden z kluczowych czynników rynkowego sukcesu. Gratulujemy Jones Lang LaSalle znalezienia się w prestiżowym gronie najbardziej etycznych firm świata 2012 roku.

Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe, w tym finansowe, usługi na rynku nieruchomości. Zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują  klientom zainteresowanym najmem, obrotem lub inwestowaniem na rynku nieruchomości. Jones Lang LaSalle obsługuje klientów w 70 krajach. Dochód firmy w 2011 roku wyniósł ponad 3,6 mld USD. Jones Lang LaSalle zarządza na świecie obiektami o łącznej powierzchni przekraczającej 195 mln mkw.  

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016