Prace mają zakończyć się 1 marca 2013, a odbiór ma nastąpić 1 czerwca

Powodem odwołania prognoz są względy proceduralne związanych ze złożeniem do KNF prospektu emisyjnego związanego z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A emitenta oraz brak możliwości ustalenia dzisiaj wartości skonsolidowanego wyniku Grupy za 2011 rok z prawdopodobieństwem bliskim pewności – poinformował zarząd spółki w komunikacie giełdowym. – Podanie aktualnej prognozy wyników skutkuje koniecznością sporządzenia raportu przez biegłego rewidenta, co powodowałoby przesunięcie w czasie terminu złożenia prospektu – wyjaśnia Renata Miś, analityk AmerBrokers.

Według kwietniowej prognozy skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały wynieść 149,5 mln zł Z kolei EBITDA miała wynieść 13,7 mln zł, natomiast zysk netto – 5,5 mln zł. Przypomnijmy, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spółki Wojas w listopadzie 2011 roku wyniosła 16,491 mln zł, czyli o 34,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka odnotowała wzrost przychodów także w październiku i wrześniu tego roku. Warto także wspomnieć, że w okresie styczeń – listopad 2011 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 130,355 mln zł i była wyższa o 16,6 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku.

– Prawdopodobnie wyniki finansowe za grudzień 2011 r. będą również lepsze niż w analogicznym okresie 2010 roku, choć wzrost może nie być taki, jak w poprzednich miesiącach. Branża obuwnicza miała w tym roku „pod górkę” ze względu na brak zimy – ocenia Renata Miś.

Przypomnijmy, że za 2010 rok skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 129,1 mln zł, zysk netto był na poziomie 4,6 mln zł, a EBITDA – 10,0 mln zł.

Firma Wojas S.A. jest jednym z największych polskich producentów obuwia, zarządzających siecią ponad 130 salonów sprzedaży w Polsce i na Słowacji. W ofercie spółki znajduje się skórzane obuwie damskie i męskie, modele młodzieżowe oraz obuwie trekkingowe. Ofertę uzupełnia także galanteria skórzana, torebki i paski. Od 2008 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.