Textilmarket to jedna z sieci spółki

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów należących do Redan S.A. za cały 2011 rok wyniosły 381,8 mln zł i były wyższe o 18 proc. od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.  „Pozwala nam to na potwierdzenie realizacji prognozy sprzedaży na ten rok.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan S.A. , dodajac, że  „W naszej działalności oba rynki – dyskontowy i modowy – mają takie samo znaczenie.”  Udział sieci Textilmarket w obrotach 2011 r. wyniósł 52%, a części modowej – 48%. Sieć Textilmarket odnotowała wzrost sprzedaży o 16 proc. osiągając 196,7 mln zł. Z kolei na rynku modowym sprzedaż wzrosła o 21 proc., dochodząc do poziomu 185,1 mln zł.

Szacunkowa wartość skonsolidowanej marży handlowej (czyli różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztem zakupu towarów) Grupy Redan w 2011 r. wzrosła o 19%. „Jest to ważniejsza informacja od poziomu sprzedaży, gdyż wynik zależy właśnie od poziomu marży, a nie sprzedaży.” – stwierdza Kruszyński – „Jej wartość jest zgodna z naszymi prognozami na poprzedni rok.”
 

Szacunkowa wartość skonsolidowanej marży handlowej na sprzedaży towarów za 2011 r. wyniosła 174,5 mln zł (wzrost o 19 proc.). Sprzedaż i marża sklepów porównywalnych (czyli funkcjonujących w tym samym okresie roku 2010 i 2011) części dyskontowej w 2011 r. pozostała na zbliżonym poziomie. Sklepy porównywalne rynku modowego poprawiły swoje wyniki – sprzedaż wzrosła o 3 proc., a marża o 6 proc.

W samym grudniu 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 46,1 mln zł i były wyższe o 10 proc. od osiągniętych w grudniu 2010 roku.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret i Troll
oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Sprzedaż jest prowadzona w 4 sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 400 sklepów. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrala Spółki znajduje się w Łodzi.