Czynsze za najlepsze lokale handlowe w Polsce

Władze Grudziądza ogłosiły przetarg na sprzedaż terenu po byłych budynkach Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na zabudowę handlową na tym gruncie o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kwadratowych oraz zabudowę śródmiejską.

Cena wywoławcza wynosi 3,9 mln zł. Przetarg odbędzie się 16 lutego 2012 roku. To już drugi przetarg ogłoszony przez miasto. – Pierwsze postępowanie, w którym udział zadeklarował i wadium wpłacił jeden podmiot nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na zakup nieruchomości – czytamy w komunikacie biura prezydenta Grudziądza.

Grudziądz posiada dobrze rozwinięty rynek gospodarczy. W mieście funkcjonuje ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad 95 proc. stanowi sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród dominujących branż na grudziądzkim rynku wymienić można przemysł: spożywczy, metalowy, budowlany oraz lekki. Coraz większego znaczenia nabiera rynek usług i handlu. Wpływa on na rangę naszego miasta jako ważnego ośrodka handlowego i usługowego dla północnych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego, jak i dla południowych województwa pomorskiego.