Triumph otworzył 17 nowych salonów w ubiegłym roku

Elbląg planuje wybudowanie kompleksu z Aquaparkiem, hotelem i obiektem handlowo-usługowym – inwestycja miałaby być zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto przygotowało już memorandum inwestycyjne budowy tego kompleksu. Odpowiedzi na memorandum zainteresowani inwestorzy mogą przesyłać do departamentu strategii i rozwoju miasta UM w Elblągu do 10 lutego 2012 roku.

Inwestor wyłoniony zostanie nie w procesie przetargu, a koncesji. Miasto oczekuje, iż partner prywatny zapewni finansowanie tej inwestycji. – Wiemy, że jest zainteresowanie rynku tym projektem, ale musimy go sprecyzować. Po to właśnie przygotowaliśmy memorandum dla inwestorów – tłumaczy Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga. W memorandum znajduje się opis przedsięwzięcia oraz pytania dotyczące kształtu projektu.

Wariant realizacji przedsięwzięcia rozpatrywany przez miasto zakłada budowę aquaparku o powierzchni użytkowej ok. 9 tys. mkw., rewitalizację miejskiego basenu odkrytego, budowę obiektu hotelu o pow. ok. 3 tys. mkw., a także budowę obiektu handlowo – usługowego o powierzchni komercyjnej do 2 tys. mkw. w pojedynczym bloku obiektu. Kompleks ma być zlokalizowany w północno – wschodniej części Elbląga w obszarze ulic Stanisława Moniuszki, Spacerowej oraz ul. Tadeusza Kościuszki. Nie jest to ostateczny wariant i może ulec zmianie w każdym jego elemencie w toku dalszych prac i negocjacji z potencjonalnymi partnerami prywatnymi. Miasto pyta się między innymi, czy założona powierzchnia obiektu handlowo – usługowego jest wystarczająca.