Nowi najemcy części handlowej Placu Unii

Zarząd Bomi S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego o 1,1 mln zł (z 3,948 mln zł do maksymalnie 5,048 mln zł). Ma ono nastąpić poprzez emisję nie więcej niż 11 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R.

Akcje serii R oferowane będą w trybie subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do 21 kwietnia 2012 roku. – Podwyższenie kapitału umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi spółki i spodziewanym zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Kapitał docelowy umożliwi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z restrukturyzacją sieci sprzedaży oraz zwiększeniem kapitału obrotowego spółki w celu poprawy jej płynności finansowej i usprawnienia działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych w perspektywie 2012 roku – poinformował zarząd Bomi w komunikacie.

Bomi S.A. posiada obecnie 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.