W obiekcie funkcjonować będzie około 100 sklepów

Sprzedaż brutto szwedzkiej grupy modowej H&M AB w Polsce wyniosła w 2011 roku 2,75 mld koron szwedzkich, czyli ok. 1,31 mld zł. – wynika z rocznego raportu finansowego sieci. Oznacza to 3-proc. wzrost względem 2010 roku, kiedy sprzedaż wyniosła 2,67 mld koron, czyli ok. 1,28 mld zł. Sprzedaż w walucie lokalnej, czyli w złotych, wzrosła aż o 12 proc.

Polska jest na czele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o liczbę sklepów H&M. Jest ich 89, w tym 13 nowych, które otwarto w 2011 roku.

Jak już informowaliśmy, zysk netto H&M na świecie w okresie 12 miesięcy kończących się 30 listopada 2011 wyniósł 15,8 mld koron (ok. 7,5 mld zł) i był niższy o 15 proc. od osiągniętego rok wcześniej (18,7 mld koron, czyli ok. 8,9 mld zł). Sprzedaż w tym czasie wzrosła o 3 proc. – do 31,2 mld koron (ok. 14,9 mld zł). Liczona w walutach lokalnych sprzedaż wzrosła o 8 proc. w stosunku rocznym. Jednak gdy porównamy wyniki tylko tych sklepów, które działały zarówno w 2011, jak i rok wcześniej, obroty sieci spadły o 1 proc. – W roku, który był jednym z najtrudniejszych dla branży modowej w wielu krajach, wciąż zwiększamy nasz udział w rynku – komentował Karl-Johan Persson, CEO sieci H&M.