Shopping Center Business Forum 2012

Marek Koziarek , dyrektor zarządzający, Departament Finansowania Nieruchomości Komercyjnych PeKaO SA: W 2012 roku prognozuję zmniejszenie dostępności kredytowania. Obecny kryzys finansowy jest przede wszystkim sytuacją nadmiernego zadłużenia, dominacji bankowości inwestycyjnej nad bankowością tradycyjną, silnego uzależnienia od rynków finansowych z ogromnymi globalnymi przepływami kapitałów, słabych kapitałowo banków i państw, a także braku zaufania i awersję do ryzyka. Taka sytuacja sprawiła, że finansowanie nieruchomości utraciło stabilność i wiarę w przyszłość.
Skutki finansowe odczuwalne dla polskiego sektora to wzrost spreadu IBOR/OIS oraz wzrost kosztu CIRS ( cross currency interest rate swap).  Te z kolei przekładają się także na rynek centrów handlowych. Skutkami zjawisk w sektorze finansowym na tym rynku są widoczne m.in. przetasowania, wycofywanie się niektórych banków i pojawianie się nowych graczy. Widoczne jest  wyraźne zwiększenie niepewności banków w kwestii kredytowania . 
W 2012 roku będzie wyraźny podział rynku na projekty prime, które będą otrzymywały wiele ofert bankowych, Projekty second prime z oferta kredytowania od max dwóch banków oraz projekty pozostałe z brakiem ofert kredytowania. Optymistycznym pozostaje jednak fakt, że sektor centrów handlowych  był i pozostaje najciekawszym sektorem.