Restauracja Sphinx należąca do GK Sfinks

Grupa Kapitałowa Sfinks Polska – zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło – w 2011 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 170,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W ciągu dwunastu miesięcy 2011 r. grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 8,8 mln zł, podczas gdy w 2010 r. notowała jeszcze stratę w wysokości -3,7 mln zł. Jednocześnie Sfinks w ubiegłym roku osiągnął dodatni wynik EBITDA, który wyniósł 6,1 mln zł. Stanowi to poprawę o 13,6 mln zł w porównaniu do 2010 r. zakończonego wynikiem EBITDA na poziomie -7,5 mln zł.

Spośród marek należących do Sfinksa największy wzrost przychodów w ubiegłym roku odnotowała sieć WOOK, której dynamika sprzedaży w tym okresie wyniosła 17,5%. Natomiast wzrost o 6,3% odnotowała w 2011 r. sieć Sphinx. Znacznej poprawie uległ również wynik na działalności operacyjnej grupy – o 21,1 mln zł. Na koniec 2011 r. wyniósł on -6,9 mln zł w porównaniu do -28 mln zł odnotowanych w 2010 r. Poprawę o podobnej skali, o 21,2 mln zł, osiągnięto także na poziomie wyniku netto grupy. Po 12 miesiącach ubiegłego roku wyniósł on bowiem -15,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to -36,9 mln zł.

– Konsekwentnie realizujemy działania mające na celu podnoszenie rentowności grupy, co ma swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. Następuje także systematyczny wzrost obrotów. Z pewnością czeka nas jeszcze dużo pracy związanej z odrabianiem strat z przeszłości, jednak dotychczasowa poprawa jest zdecydowana. Zawarte w ubiegłym roku porozumienie z bankami odraczające spłatę rat kapitałowych na trzy lata, częściowe umorzenie jednego z kredytów, a także zakończona pomyślnie emisja akcji dały nam możliwość dysponowania środkami na odtworzenie i  rozwój sieci. Dzięki poprawie funkcjonowania restauracji, wdrażanym programom pro sprzedażowym, a także uatrakcyjnianiu oferty nasze sieci działają coraz bardziej efektywnie. Plany na kolejne miesiące zakładają dalszą pracę nad poprawą wyników finansowych oraz systematyczny rozwój pełnowymiarowych restauracji franczyzowych przy zapewnieniu rentowności sieci – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Sfinks Polska zarządza 114 restauracjami, w tym siecią 96 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 9 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 9 restauracjami WOOK (segment casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

Spółki zależne GK Sfinks Polska SA: SFINKS Deutschland GmbH Düsseldorf, Niemcy:100 proc. udziałów; Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. Praga, Republika Czeska – 100 proc.udziałów; Shanghai Express Sp. z o.o. Łódź, Polska – 100 proc. udziałów