Mariusz Kaczmarek, dyrektor finansowy Rank Progress SA

Realizując nasze projekty inwestycyjne, współpracujemy z renomowanymi bankami, o ugruntowanej i stabilnej finansowo pozycji. Kooperacja z takimi instytucjami gwarantuje bezpieczeństwo i oddala widmo np. konieczności natychmiastowej spłaty kredytu w przypadku zawirowań na rynkach finansowych i inwestycyjnych – pisze na łamach marcowego numeru Shopping Center Poland Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress SA.

– Każde widmo kryzysu wywołuje niestety reakcję obronną banków. Są one wówczas mniej elastyczne i mniej skłonne do wydłużania kredytowania, oferując kredyty na dużo krótsze okresy, niż naturalny cykl „życia” galerii handlowej, trwający nawet kilkadziesiąt lat. Oczywiście okres kredytowania zależy też od takich czynników, jak dostępność pieniądza na rynku międzybankowym, struktura depozytów, postrzeganie branży inwestycyjnej jako bezpiecznej lub ryzykownej – dodaje Mariusz Kaczmarek.

– W swojej działalności kilkukrotnie doświadczyliśmy zmieniających się realiów rynkowych. Zdarzało się, że banki żądały dodatkowych zabezpieczeń lub wcześniejszej spłaty kredytu. Zwracamy zatem szczególną uwagę na strukturę i warunki finansowania, starając się od kilku lat tak negocjować warunki umowy kredytowej, by nawet przy słabej koniunkturze wskaźniki i warunki umowne, które ocenia bank, utrzymały się na stabilnym poziomie – wyjaśnia dyrektor finansowy Rank Progress SA.

Pełen  tekst autorstwa Mariusza Kaczmarka w marcowym numerze Shopping Center Poland!