Będą nowe salony Gap

Zarząd spółki NG2 produkującej obuwie poinformował w raporcie miesięcznym za luty 2012, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 40,5 proc.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc styczeń i luty wyniosły 125,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 49,8 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej za miesiąc luty wyniosły 47,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38,8 proc.
NG2 S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej NG2 i posiada 100 proc. udziałów w kapitale spółek ją współtworzących: CCC Factory Sp. z o.o., CCC Boty Czech s.r.o., Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968, NG2 Suisse S.a.r.l. Prezesem zarządu spółki akcyjnej NG2 jest Dariusz Miłek. W styczniu 2012 roku Paweł Tamborski zrezygnował z członkowstwa w radzie nadzorczej spółki NG2. Funkcję tą pełnił od 2007 roku. Powodem rezygnacji jest nominacja na podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Grupa NG2 jest polskim producentem i sprzedawcą detalicznym obuwia. Według stanu na koniec września 2011 roku spółka dysponowała siecią 705 placówek, w tym: 283 salonami CCC w Polsce i 49 w Czechach, 39 butikami Quazi, 220 sklepami Boti oraz 50 salonami franczyzowych CCC (w tym 2 w Rosji) i 64 sklepami franczyzowymi Boti. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki. Od 2004 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
W 2011 roku grupa NG2 wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,09 mld zł, czyli więcej niż w osiągniętych w tym samym okresie 2010 roku o 6,2 proc. Większość (994,4 mln zł) stanowią przychody ze sprzedaży detalicznej.