Grupa Gino Rossi odnotowała stratę za 2011 rok

W 2011 roku przychody ze sprzedaży Grupy Vistula wyniosły 387,7 mln zł i były wyższe o 9,5 proc. w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2010 roku. Zysk operacyjny wyniósł 25,3 mln zł i był wyższy od zysku osiągniętego w roku 2010 o 8,8 proc. Wzrost ten został spowodowany poprawą wyników segmentu odzieżowego w obszarze marek Vistula i Wólczanka. Z kolei zysk brutto wyniósł 1,4 mln zł wobec 1,5 mln zł wypracowanego rok wcześniej. Zysk netto był minimalny i wyniósł 4 tys. zł w porównaniu do 1,6 mln zł osiągniętych w 2010 roku.

– Głównymi czynnikami zewnętrznymi mającymi istotny wpływ na wyniki w roku 2011 były rosnące kursy walutowe oraz wysokie ceny surowców, głównie złota isrebra, które spowodowały odpowiednio wzrost kosztów sprzedaży i spadek marży głownie w segmencie jubilerskim – czytamy w sprawozdaniu finansowym Grupy za 2011 rok.

Przychody Grupy w segmencie odzieżowym w 2011 roku były o 11 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży osiągnięty został przede wszystkim w obszarze sprzedaży detalicznej (dla marki Vistula wzrost o 15 proc., dla marki Wólczanka 18 proc. wzrostu, dla marki Deni Cler 2% proc. wzrostu). Przychody Grupy w segmencie jubilerskim wyniosły w 2011r. 153,2 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w roku 2010 o około 6 proc.

Cel spółki na 2012 rok to zwiększenie przychodów ze sprzedaży w istniejących lokalizacjach i poprawa efektywności wszystkich salonów firmowych. Firma planuje też przeznaczyć 6 mln zł na rozwój organiczny, co ma skutkować uruchomieniem 16 nowych salonów.

Vistula Group S.A. powstała w 2008 roku, łącząc cztery ekskluzywne marki: Wólczankę, Deni Cler, Vistula i W.Kruk. Grupa specjalizuje się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej markowej odzieży męskiej i damskiej pozycjonowanej w średnim i wyższym segmencie rynku oraz luksusowej biżuterii i zegarków.