Złote Tarasy przejęte przez CBRE GI

Alma Market SA, właściciel sieci Delikatesów Alma, osiągnęła w 2011 roku 843 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w stosunku do 2010 roku. Zysk brutto wyniósł 25,8 mln zł, czyli o 12,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rok 2011 spółka zamknęła zyskiem netto na poziomie 6,7 mln zł, który wzrósł o 3,5 mln zł wobec zysku netto roku 2010. Cała Grupa Kapitałowa, w której Alma Market S.A. jest podmiotem dominującym, osiągnęła w tym okresie przychody na poziomie 1,4 mld zł (14,2 proc. więcej niż w 2010 roku), a zysk brutto wyniósł 32,2 mln zł (wzrost o 12,3 proc.).

Na koniec 2011 roku Alma Market SA posiadała 33 obiekty handlowe. Firma prowadzi także w kilku miastach sprzedaż internetową pod marką Alma24..Sklepy sieci Alma Delikatesy działają w: Krakowie, Tarnowie, Nowym Targu, Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Poznaniu, Wrocławiu, Rybniku, Gdyni, Katowicach, Bydgoszczy, Sopocie, Łodzi, Zielonej Górze, Opolu, Rzeszowie, Lubinie, Lublinie, Częstochowie i Szczecinie. W ubiegłym roku otwarto cztery nowe sklepy.

W 2012 roku spółka zamierza uruchomić cztery nowe obiekty handlowe: w Gdyni, Krakowie, Warszawie i na terenie aglomeracji warszawskiej. Firma przeznaczy na ten cel maksymalnie 15 mln zł. Poza inwestycjami związanymi z rozwojem sieci handlowej planuje się również inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, których wartość nie powinna przekroczyć 2 mln zł.