Jest ostateczny projekt galerii w Lublinie

Spółka restauracyjna Sfinks Polska SA w dniu 21 marca 2012 roku otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej Sfinks – Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. o złożeniu wniosku insolwencyjnego (upadłościowy) do Sądu Miejskiego w Pradze. Jak wynika z informacji przedstawionej przez Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. przesłanką do złożenia wniosku insolwencyjnego jest utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych. Wartość zobowiązań podmiotu zależnego przekroczyła wartość jego majątku.

Spółka Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. prowadzi jedną restaurację, która działa pod marką Sphinx i jest zlokalizowana w Pradze.

– Zakończenie działalności spółki Sfinks Czech & Slovakia wynika z faktu, że, mimo coraz lepszych rezultatów działalności praskiej restauracji, spółka w Czechach nie była w stanie pokryć zaciągniętych w przeszłości zobowiązań i wyjść na prostą w czasie, jaki przewidziano na restrukturyzację działalności za granicą. W ostatnich miesiącach włożono wiele pracy w renegocjacje warunków prowadzenia działalności w Czechach, jednak osiągnięte rezultaty nie były wystarczające, by zagwarantować trwałą poprawę prowadzonego biznesu. – powiedział redakcji Retailnet.pl Sylwester Cacek Prezes Zarządu Sfinks Polska.

– Dla wyniku Sfinks Polska ta sytuacja jest neutralna – w skali całej naszej grupy działalność czeskiej spółki stanowiła niewielki udział, a poza tym była ona w całości objęta odpisami aktualizacyjnymi. Co więcej, pod względem finansowym zamknięcie Sfinks Czech & Slovakia oznacza brak dalszych obciążeń związanych z dofinansowaniem jej działalności. Plany rozwoju zagranicznego Sfinksa poprzez masterfranczyzę pozostają bez zmian, ponieważ jest to jedno z założeń naszej długoterminowej strategii, jednak w najbliższym czasie nasza uwaga będzie się koncentrowała przede wszystkim na rozwijaniu sieci w Polsce. – dodał Sylwester Cacek

Sfinks Polska zarządza obecnie 115 restauracjami, w tym siecią 97 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 9 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 9 restauracjami WOOK (segment casual dining). Na pierwsze półrocze 2012 r. Sfinks zaplanował co najmniej 7 nowych otwarć restauracji, które będą działały na zasadzie franczyzy. Pierwsza z nich została uruchomiona już w Galerii Łódzkiej.
Obecnie tylko 16 proc. lokali to restauracje własne Sfinksa, pozostałe 54 proc. stanowią lokale franczyzowe, a 30 proc. restauracji jest prowadzonych w modelu operatorskim.