Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska

Przychody ze sprzedaży Sfinks Polska SA, zarządzającej sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, przekroczyły w I kwartale 2012 roku 41 mln zł. To poziom zbliżony do wyniku jaki spółka osiagnęła rok wcześniej. Pierwsze trzy miesiące 2012 r. to także dalsza poprawa rentowności sieci restauracji. W tym okresie zysk brutto na sprzedaży wzrósł o ponad 60 proc., sięgając 3,7 mln zł przy 2,3 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 2011 r. Mimo stabilnych  wyników sprzedaży oraz poprawy marży osiągniętą przez restauracje w okresie od stycznia do marca 2012 r., Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 3,3 mln zł.

Jak tłumaczy Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska poprawa efektywności i wyższa marża to w dużej mierze zasługa niższych kosztów wytworzenia.

-Nasze sieci z kwartału na kwartał notują coraz lepsze wyniki na sprzedaży, co świadczy o trwałej poprawie biznesu na poziomie bieżącej działalności restauracji. Te pozytywne efekty w ostatnich miesiącach były dodatkowo napędzane przez działania marketingowe, co jednak oznaczało równocześnie wyższe wydatki rzutujące na koszty ogólnego zarządu. Oprócz tego najbardziej znaczącym obciążeniem naszych wyników są koszty finansowe, czyli zobowiązania wobec banków, które pochłaniają pozytywne efekty operacyjne wypracowane przez sieci – podkreśla Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Spośród sieci zarządzanych przez Sfinks Polska największą dynamikę w I kwartale 2012 r. zanotował WOOK, gdzie sprzedaż gastronomiczna wzrosła o 8,7 proc. Na drugim miejscu jest największa w Polsce sieć restauracji casual dining, czyli Sphinx, w której obroty z tytułu sprzedaży gastronomicznej od stycznia do marca 2012 r. zwiększyły się o 1,5 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Z kolei sieć Chłopskie Jadło utrzymała po pierwszych trzech miesiącach roku dynamikę przychodów ze sprzedaży gastronomicznej na poziomie obrotów z I kwartału 2011 r.

Spółka Sfinks Polska zapowiada, że do lipca 2012 zamierza otwarzyć cztery  nowe restauracje, m.in. w galeriach handlowych. Spółka zarządza w sumie 115 restauracjami. W galeriach handlowych ma restauracje pełnowymiarowe, gdzie sala konsumpcyjna znajduje się wewnątrz lokalu o średniej powierzchnia 180-200 mkw. oraz restauracje o powierzchni 65-90 mkw., gdzie stoliki znajdują sie na wspólnej sali foodcourtowej.