Salon Tretorn w CH Klif Warszawa

W maju do grona najemców Korczowej Doliny dołączyły dwa nowe punkty handlowe zajmujące ponad 150 mkw. Ofertę centrum wzbogacił sklep marki Gorsenia – producent ekskluzywnej bielizny damskiej i młodzieżowej, a na powierzchni 100 mkw. uruchomiony został lokal oferujący szeroki wybór produktów chemii gospodarczej.

Jak poinformował zarząd spółki Korczowa Dolina sp. z o.o , inwestor obiektu, wraz z pojawianiem się kolejnych nowych najemców, centrum odnotowuje wzrost liczby odwiedzających klientów z Ukrainy. Zbliżające się mistrzostwa Euro 2012, zdaniem przedstawicieli spółki, przyczynią się do zwiększenia ruchu na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej i wzrostu turystyki zakupowej w Korczowej Dolinie.

W pierwszych czterech miesiącach 2012 roku Korczowa Dolina odnotowała ponad 40 proc. wzrost liczby klientów w porównaniu z IV kw. 2011 roku. W 2011 roku zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, przekroczyło 24,5 mln osób z czego  najwięcej osób przekraczało granicę polsko-ukraińską (56,1 proc. ogółu przekroczeń zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej). Związane jest to z długością poszczególnych odcinków granicy i usytuowanymi tam przejściami. Wśród cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską 85 proc. stanowili zmotoryzowani. Ponad połowa obywateli Ukrainy odwiedzających Polskę przekracza granicę kilka razy w miesiącu a około 40 proc. kilka razy w tygodniu. Do wzrostu liczby odwiedzjących niewątpliwie przyczynia się umowa o zasadach małego ruchu granicznego (MGR), która pozwala na swobodne przekraczanie granicy obywatelom z Ukrainy. Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach małego ruchu granicznego w IV kwartale 2011 r. wyniosła 420,3 mln zł, co stanowiło 39,4 proc. wydatków cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę w ramach MRG były wyższe w porównaniu z kwartałem poprzednim o 32,2 proc., natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 90,1 proc. Przekraczający polski odcinek zewnętrznej granicy UE cudzoziemcy są najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy i najchętniej dokonują zakupów w odległości do 30 km od granicy. Wprowadzenie przepisów ułatwiających przekraczanie granicy znacząco wpłynęło na ożywienie ruchu w pasie przygranicznym a co za tym idzie i wzrost wydatków w Polsce. Szacuje się, że wydatki te z roku na rok wzrastają o 20 proc. i w większości przeznaczane są na zakup towarów, a jedynie niewielka część na usługi.

Centrum Handlu Korczowa Dolina jest odpowiedzią na wzrastający ruch przygraniczny, a co za tym idzie, obroty handlowe z Ukrainą. Obiekt usytuowany jest 2 km od największego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej, przy najdłuższej trasie transeuropejskiej E40 oraz autostradzie A4, głównym szlaku komunikacyjnym łączącym Europę Zachodnią z Ukrainą. W sierpniu 2011 roku została otwarta Hala Kijowska, pierwszy z trzech budynków z parkingiem na ponad 700 miejsc postojowych. W kompleksie o łącznej powierzchni najmu 45 tys. mkw. docelowo funkcjonować będą trzy hale: Kijowska, Lwowska i Doniecka z parkingiem na 2,2 tys. miejsc.

Inwestorem projektu jest spółka Korczowa Dolina, której większościowym udziałowcem jest Robert Karczewski posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji logistycznych i przemysłowych obiektów dla takich klientów jak DPD, Pekaes czy Schrag Polska. Zależne od Roberta Karczewskiego spółki są aktywne w dziedzinie generalnego wykonawstwa budynków kubaturowych zarówno w kraju jak i za granicą. Do zrealizowanych inwestycji należą obiekty handlowe sieci Decathlon, Selgros, Lidl. Spółka, posiada także zakład produkcyjny blach trapezowych RBT w Zgierzu k/Łodzi oraz zakład Schraner Polska sp. z o.o.  w Łęczycy.