Wizualizacja Galerii Miodowej

Trwa ankieta najemców oceniających centra handlowe. Badanie prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych we współpracy z GFK Polonia ma na celu stworzenie trzeciego rankingu najlepszych centrów handlowych w Polsce. W wypełnianych ankietach najemcy mają możliwość wskazania na te centra, które według nich cieszą się ich największym uznaniem.

– Dzięki informacjom przypominającym na portalu branżowym Retailnet.pl i kontaktom telefonicznym agencji badawczej  GFK Polonia, kolejni zainteresowani przystępują do wypełniania ankiet. Także firmy sieciowe, rozwijające się w systemie franczyzowym, występują o wygenerowanie dodatkowych linków, by móc ocenić jak najwięcej centrów. Tegoroczna ankieta, odmiennie od wcześniejszych, daje także możliwość wpłynięcia na kształt kolejnych badań poprzez sugestie wyrażane przez najemców, co należy zmodyfikować, by udoskonalić nasze badanie – mówi Zofia Nachiło- Morbiato, dyrektor ds. rozwoju Venezia.

Przypomnijmy, Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych od dwóch lat organizuje konkurs na najlepsze centrum handlowe. Laureaci rankingu prezentowani są podczas jesiennej edycji konferencji Shopping Center Forum.

Tegoroczną edycję badania, organizowanego przez PSNPH przeprowadzi instytut GfK Polonia. Przedstawiciele najemców otrzymują drogą mailową ankietę wraz z prośbą o ocenę centrów handlowych w poszczególnych obszarach ich działalności i współpracy z najemcami.

Zgłoszenia (polegające na przekazaniu danych kontaktowych i adresu email, na który wysyłane będą informacje organizacyjne i ankieta) należy przesyłać na adres: [email protected].

PSNPH prosi zainteresowanych powstaniem rankingu, którzy nie dostaną linka, a chcą wypełnić ankietę, o kontakt przez stronę Stowarzyszenia http://www.psnph.pl/ z informacją na jaki adres emailowy wysłać link.

Im większa liczba uczestników projektu, tym precyzyjniejsze wyniki i szersze możliwości analizowania danych zgromadzonych w badaniu.