Wizualizacja Galerii Korona w rumuńskim Braszowie

Spółka Echo Investment SA 29 czerwca 2012 roku podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym. Dzięki aneksowi została podwyższona kwota kredytu z 30 mln zł do 50 mln zł oraz przedłużony został okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2013 roku.

-Środki z podwyższenia kredytu w banku PeKao SA, jak również z innych rodzajów finansowania, pozyskanych w ostatnim czasie, zostaną przeznaczone na przygotowanie i realizację projektów będących w portfelu Echo Investment oraz na nabywanie nowych nieruchomości w sektorach, w których spółka jest obecna m.in. centra handlowe – powiedział redakcji Retailnet.pl Grzegorz Iwański, dyrektor działu finansowania w Echo Investment SA.

Echo Investment SA realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowała dotąd w Polsce ponad 90 projektów, których łączna powierzchnia przekracza 800 tys. mkw.

Spółka Echo Investment SA planuje rozwój działalności na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie przygotowywana jest realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-biurowego Mundo w Budapeszcie oraz handlowo-rozrywkowego Korona w rumuńskim Braszowie.