Galeria Mokotów

Unibail-Rodamco wyłonił generalnego wykonawcę rozbudowy Galerii Mokotów. Inwestor za pośrednictwem spółki zależnej Rodamco CH1 sp. z o.o. 3 lipca 2012 roku podpisała dwie umowy z firmą Awbud SA, których przedmiotem jest wykonanie rozbudowy i przebudowy części Centrum Handlowego Galeria Mokotów oraz przebudowy drugiego piętra obiektu.

Termin zakończenia rozbudowy Galerii Mokotów i podpisania protokołu końcowego odbioru został ustalony na dzień 5 kwietnia 2013 roku. Natomiast zakończenie przebudowy drugiego piętra centrum handlowego ustalono na 30 kwietnia 2013 roku. Za wykonanie inwestycji Awbud otrzyma wynagrodzenie w kwocie ponad 20 mln zł i 34 mln zł powiększone o podatek VAT.

Galeria Mokotów należąca do firmy Unibail-Rodamco została otwarta w 2000 roku. Powierzchnia najmu 3-poziomowego obiektu wynosi ponad 62 tys. mkw. W centrum handlowym znajduje się 260 sklepów. Galeria Mokotów oferuje klientom 2400 miejsc parkingowych i 35 tego typu miejsc dla kierowców niepełnosprawnych.

Marka Awbud powstała w 1989 roku. Została założona przez Andrzeja Wuczynskiego. Dziś pakietem kontrolnym Grupy dysponuje luxemburski fundusz Petrofox, a ok 20 proc. posiadają fundusze inwestycyjne (m.in. BBI Capital oraz IDM). We wrześniu 2010 do Grupy dołączył giełdowy Instal Lublin SA, uzupełniając usługi Grupy o wykonawstwo prac instalacyjnych. Po reorganizacji Grupy, podmiotem wiodącym Grupy stał się Awbud SA. Od marca 2011 roku spółka jest obecna na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie pakiet kluczowych usług oraz produktów zawiera: projektowanie, nadzór i generalne wykonawstwo (Awbud Design & Build), wykonawstwo konstrukcji żelbetowych (Awbud Żelbet), prace instalacyjne (INSTAL LUBLIN) oraz produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, w tym kostki brukowej i innych elementów zagospdarowania terenu oraz produktów na potrzeby infrastruktury kanalizacyjnej (AWBUD Wyroby Betonowe).

Awbud posiada specjalizację w zakresie wykonawstwa obiektów produkcyjnych i magazynowych dla hutnictwa, branży spożywczej, farmaceutycznej i innych gałęzi przemysłu, energetyki, użyteczności publicznej oraz handlu, oczyszczalni ścieków technologicznych i komunalnych oraz specjalistycznych robót żelbetowych dla przemysłu.