Centrum handlowe

– Często spotykanym przez nas zjawiskiem jest nierówne traktowanie najemców i wynajmujących, zwłaszcza w zakresie zawierania umów najmu– ocenia Anna Klinowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

-Zdarza się, że spotykamy się z praktykami naliczania zbyt wysokich kosztów eksploatacyjnych, które nie są adekwatne do standardów zapewnianych przez zarządców lub wynajmujących. Dodatkowym problemem są często praktykowane niesprawiedliwe akty egzekucji, tzw. siódemki (art. 777 KPC)  – Naszym zadaniem jako stowarzyszenia jest działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków dla najemców i wynajmujących lokale w obiektach handlowych. W tym celu, we współpracy z wieloma najemcami sieciowymi stworzyliśmy Kodeks Najlepszych Praktyk w Umowach Najmu, który stanowi wykaz rekomendowanych zasad najmu powierzchni handlowych – dodaje Anna Klinowska.

Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych zwróca także uwagę na problem wskaźników footfall (odwiedzalności centrów), które zdaniem członków stowarzyszenia pokazują tylko fragment rzeczywistości handlowej i niejednokrotnie nie znajdują odzwierciedlenia w licznikach wejść poszczególnych najemców, którzy badają footfall swoich sklepów. Według członków zarządu stowarzyszenia jest to między innymi wynik zmiany podejścia klientów do galerii handlowych, którzy coraz częściej traktują je jako miejsce spędzania wolnego czasu, a nie zakupów.

– W dzisiejszych czasach zmieniły się zasady funkcjonowania centrów handlowych– mówi Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych, podkreślając, że są one swoistym produktem, który podlega zasadom rynku.

-Cena najmu uzależniona jest od mechanizmów popytu i podaży. Obecnie widzimy symptomy nasycenia rynku centrów handlowych – nowo powstające obiekty muszą w znacznie większym stopniu, niż było to dotychczas, wyróżniać się na tle już istniejących, by przyciągnąć i zainteresować klientów- ocenia Zofia Morbiato

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych. Jego głównym celem jest ochrona interesów i praw najemców, propagowanie dobrych praktyk handlowych oraz działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków zarówno najemcom, jak i wynajmującym powierzchnie w centralach handlowych. Członkami stowarzyszenia są znane i prestiżowe marki m.in. Komfort, Venezia, Unisono, Timberland, Sizeer, Gatta, Wojas, Bartek, Flo, Almi Decor, Vision Express, Komputronik, Drogeria Natura, 50 style.

Co roku Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych publikuje Ranking Najlepszych Centrów Handlowych z punktu widzenia najemców. Laureaci rankingu prezentowani są podczas jesiennej edycji konferencji Shopping Center Forum.