Wizualizacja kompleksu Półwiejska 2

13 sierpnia 2012 roku spółka Deptak Projekt P2 otrzymała decyzję Wojewody Wielkopolskiego, uchylającą pozwolenie na budowę planowanego obiektu biurowo-handlowo-usługowego Półwiejska 2 wydane przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 21 czerwca 2012 roku.

W konsekwencji uchylenia decyzji i ponownego przeprowadzenia procedury o wydanie pozwolenia na budowę planowane wcześniej terminy rozpoczęcia budowy i otwarcia obiektu ulegną przesunięciu o około 6-ciu miesięcy.

Zakładane przesunięcie obejmuje okres ponownego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, które będzie prowadzone przez Urząd Miasta Poznania, i okres rozpatrywania ponownego odwołania od nowej decyzji do organu drugiej instancji. Bazując na dotychczasowym przebiegu własnych starań o pozwolenia na budowę jak też przebiegu starań poprzednich inwestorów, spółka Deptak Projekt P2 z góry bowiem zakłada, że nowa decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie również zaskarżona. W związku z powyższym nowy zakładany termin zakończenia budowy został przesunięty na kwiecień 2014 roku.

Uchylenie pozwolenia na budowę jest skutkiem odwołania od tej decyzji, które zostało złożone przez mieszkańców budynków położonych przy ulicy Półwiejskiej i ulicy Krysiewicza, usytuowanych po przeciwnych stronach tych ulic w stosunku do planowanej inwestycji. W odwołaniu skarżący podnieśli zarzut, że w postępowaniu zakończonym wydaniem pozwolenia na budowę organ pierwszej instancji błędnie określił obszar oddziaływania inwestycji, w wyniku czego skarżący nie zostali uznani za strony postępowania. Rozpatrując odwołanie, Wojewoda Wielkopolski uwzględnił argumenty skarżących i uznał, że w procedurze wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę strony postępowania zostały wyznaczone wadliwie. W rezultacie decyzja o pozwoleniu na budowę została uchylona ze względów formalnych i przekazana do ponownego rozpatrzenia bez merytorycznej oceny.

Powierzchnia całkowita Półwiejskiej 2 ma wynieść 16,5 tys. mkw. Łączna powierzchnia najmu wyniesie ponad 11 tys. mkw., z czego 6,7 tys. mkw. to powierzchnia handlowo-usługowa.

Inwestor w 2012 roku. podpisał pierwszą umowę najmu ze spółką LPP SA. Łącznie na trzech poziomach (pow. 3940 mkw.) pojawią się multibrandowy salon spółki w którym znajda się marki: Reserved, Reserved Kids, House, Cropp, Mohito, Home& You oraz nowa marka LPP

Obiekt zostanie wybudowany w śródmiejskiej dzielnicy handlowej Poznania, u zbiegu ulic Półwiejskiej i Krysiewicza, przy miejskim węźle komunikacyjnym placu Wiosny Ludów. Inwestorem projektu Półwiejska 2 jest Deptak Projekt P2 sp. z o.o. Udziałowcami spółki są Confinance Properties Ltd. oraz Budlex Sp. z o.o. Budlex należy do firmy Erbud SA. Confinance Properties to spółka inwestycyjna wchodząca w skład GN GROUP – firmy deweloperskiej.

Autorem koncepcji i projektu architektonicznego jest RKW Rhode Kellermann Wawrowsky, międzynarodowa pracownia architektoniczna.