Placówka Alior Bank Express

Alior Bank SA planuje do końca 2012 roku uruchomić sieć 100 mini oddziałów Alior Bank Express, a do końca 2013 ich liczba powinna zwiększyć się do 280. Przedstawiciele spółki będą obecni podczas wrześniowych targów Shopping Center Forum & Trade Fair 2012, gdzie będą poszukiwać nowych lokalizacji dla placówek sieci.

Więcej informacji o Shopping Center Forum można znaleźć na stronie www.scf2012.retailnet.pl.

Spółka zakład, że 80 proc. otwartych placówek będzie się mieściło w centrach handlowych. Do tej pory w galeriach uruchomiono już ponad 16 oddziałów.

Jak informował redakcje Retailnet.pl Zbigniewa Płuciennika, lidera projektu placówek Alior Bank Express – Oddziały Alior Bank Express powstają głównie w galeriach handlowych, dzięki czemu klienci mają możliwość korzystania z naszych usług przez siedem dni w tygodniu. Oczywiście dopuszczamy możliwość otwarcia placówki w innej lokalizacji, jednak pod warunkiem zachowania maksymalnej dostępności dla klientów.

Oddziały Alior Bank Express oferują najpopularniejsze usługi banku, m.in.: opłaty rachunków bez prowizji, pożyczki gotówkowe i lokaty terminowe. Placówki te zbudowano w oparciu o zupełnie nowy projekt. Stanowiska obsługi są kolorowe, a wokół jest swobodna przestrzeń. W każdej placówce funkcjonują dwa lub trzy stanowiska do bezpośredniej obsługi klientów.

Alior Bank SA jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym i świadczy usługi we wszystkich segmentach rynku w ramach pionów detalicznego i biznesowego. Bank prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną zgodnie ze strategią, która zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, oparty na zasadach tradycyjnej bankowości.