Wizualizacja CH Atrium Felicity

Głównym celem Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest ochrona interesów i praw najemców, propagowanie dobrych praktyk handlowych oraz działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków zarówno najemcom, jak i wynajmującym powierzchnie w centralach handlowych. Zdaniem przedstawicieli zrzeszenia, sukces nowych inwestycji w obiekty handlowe uzależniony jest m.in. głównie od formatu, struktury najemców i dobrego rozpoznania rynku.

– W niektórych miastach w Polsce jest jeszcze miejsce na nowe centra handlowe. Czy po powstaniu odniosą one sukces, będzie zależało od tego, jak starannie inwestorzy przygotują się do budowy – czy przeprowadzą profesjonalne badania marketingowe, określające profil przyszłych klientów centrum i czy przyjmą do wiadomości wyniki tych badań. Ich akceptacja musiałaby zakładać dostosowanie centrum, zarówno jeśli chodzi o jego charakter, format, jak i strukturę najemców, do potrzeb klientów lokalnych – tłumaczy Anna Klinowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

Zdaniem Anny Klinowskiej, w Warszawie, po obu stronach Wisły, powstanie centrów zaspokajających potrzeby mieszkańców dużych osiedli, spotkałoby się z ich entuzjazmem. – Mogliby robić zakupy unikając uciążliwych dojazdów do dalej położonych centrów. Oczywiście zaistnienie nowych, wywarłoby wpływ na odwiedzalność i obroty obiektów już funkcjonujących- mówi Anna Klinowska.

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych. Co roku Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych publikuje Ranking Najlepszych Centrów Handlowych z punktu widzenia najemców. Laureaci rankingu prezentowani są podczas jesiennej edycji konferencji Shopping Center Forum.

Członkami stowarzyszenia są znane i prestiżowe marki m.in. Komfort, Venezia, Unisono, Timberland, Sizeer, Gatta, Wojas, Bartek, Flo, Almi Decor, Vision Express, Komputronik, Drogeria Natura, 50 style.