Wizualizacja Galerii Kazimierz

Paneliści podczas debaty na Shopping Center Forum 2012 rozmawiali między innymi na temat tego jakie czynniki ich zdaniem są decydujące przy podjęciu decyzji na temat modernizacji centrum handlowego.  

– Galeria Kazimierz w marcu 2012 roku skończyła 7 lat, czyli osiągnęła dojrzałość. Ta dojrzałość, analiza obrotów, analiza rynków i analiza konkurencji, bo rynek krakowski staje się bardzo konkurencyjny w tej chwili spowodowały, że podjęliśmy decyzję o modernizacji. Na rynku krakowskim pojawiły się też dwa duże obiekty – Galeria Krakowska i Galeria Bonarka i będą pojawiać się kolejne. Te czynniki wymusiły na nas potrzebę wyróżnienia się na rynku. Wiedzieliśmy, że nie wygramy liczbą sklepów, ponieważ Galeria Kazimierz jest projektem zamkniętym. Mamy 150 sklepów w tej chwili i oczywiście planujemy zmiany, poszerzenie tenant mixu, ale nie będzie to rozbudowa czy dobudowa jak ma to miejsce w innych obiektach – mówiła podczas SCF&TF Anna Malcharek, dyrektor Galerii Kazimierz. – Klienci stają się coraz bardziej wymagający. Kolejnym powodem skłaniającym nas do myślenia bardziej strategicznie o projekcie jest rozwijający się e-commerce, który ma coraz większy udział w rynku, przejmuje i zabiera klientów. Najważniejszym elementem jest jednak to, że obiekt się starzeje. Oświetlenie czy rozwiązania komunikacyjne lub na parkingach wpływają na postrzeganie centrum. Ostateczną opinię wydaje przecież klient. Galeria Kazimierz osiągnęła dojrzałość i mamy świadomość, że zacznie powoli się starzeć i tracić klientów i trzeba temu zaradzić wcześniej.