Łukasz Lorencki

W trzecim kwartale 2012 roku wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie wyniósł 29,7 mld euro i był o 3,7 proc. wyższy w porównaniu z drugim kwartałem- podaje w raporcie Cushman & Wakefield.

W skali rocznej wartość inwestycji nieznacznie się zmniejszyła (o 5,3 proc.) do poziomu 122,5 mld euro. W ujęciu kwartalnym wolumen obrotów w sektorze nieruchomości handlowych wzrósł o 22 proc.

Nieruchomości handlowe cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów pomimo spadku ich udziału w rynku, za co odpowiada niewystarczająca podaż atrakcyjnych aktywów i utrudniony dostęp do finansowania dużych inwestycji.

– Obserwujemy silny wzrost popytu na lokalizacje przy najlepszych głównych ulicach handlowych, zwłaszcza ze strony znanych i luksusowych marek, a także funduszy inwestycyjnych i zamożnych inwestorów indywidualnych, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem inwestowania oraz długofalowym wzrostem. Dla inwestorów poszukujących wyższych bezpiecznych zysków atrakcyjne mogą być nowoczesne centra handlowe oraz niektóre aktywa sektora logistycznego – powiedział Łukasz Lorencki, konsultant w grupie rynków kapitałowych firmy Cushman & Wakefield.

Dobrymi wynikami w trzecim kwartale mogą się pochwalić zarówno mniejsze rynki inwestycyjne, między innymi Austria, Polska i Luksemburg, jak i większe, takie jak Niemcy i Wielka Brytania, w których wolumeny obrotów wzrosły odpowiednio o 26 proc. i 21 proc. Wzrost inwestycji odnotowano także w Norwegii, Szwajcarii i Holandii, jednak w niektórych krajach zaliczanych do grupy najważniejszych, takich jak Dania, Szwecja i Francja, wartość obrotów zmniejszyła się wskutek ostrożności inwestorów i niewystarczającej podaży najbardziej atrakcyjnych aktywów oraz zmian podatkowych we Francji. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej wolumen transakcji zmniejszył się pomiędzy drugim a trzecim kwartałem o 40 proc. pomimo nieznacznego wzrostu w niektórych krajach takich jak Polska i Rumunia. Do spadku wartości obrotów w tym regionie przyczyniła się głównie Rosja, w której jednak w skali całego roku odnotowano dobre wyniki inwestycyjne, głównie w sektorze nieruchomości handlowych.

– W trzecim kwartale 2012 r. wartość transakcji na inwestycyjnym rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wzrosła o prawie 60 proc. w ujęciu kwartalnym. W sektorze handlowym nie sfinalizowano w tym czasie żadnych transakcji inwestycyjnych. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku odnotowano spadek aktywności o ok. 78 proc., m.in. ze względu na brak dużych transakcji przekraczających wartość 100 i 200 mln euro. Pozytywnym sygnałem jest wzrost aktywności krajowych inwestorów, na których przypadło ok. 44 proc. wartości umów zawartych w trzecim kwartale 2012 r. Na koniec trzeciego kwartału wartość transakcji zawartych w 2012 r. wyniosła 1,15 mld euro. Ze względu na szereg podpisanych dużych umów przedwstępnych, których finalizacja została zapowiedziana na 4 kwartał br., spodziewany wolumen transakcji w Polsce na koniec roku jest szacowany na ok. 2 mld euro – powiedział Łukasz Lorencki.