Wizualizacja Galerii Bucharest

GTC zawarła umowę dotyczącą sprzedaży trzech  obiektów handlowych w Rumunii i – jak deklaruje w komunikacie-planuje wycofanie się z sektora małych centrów handlowych. Sprzedaż trzech małych centrów handlowych w Rumunii nastąpi przy wycenie tych nieruchomości na poziomie  6-7 mln euro.

Globe Trade Centre  podkreśla przy okazji transakcji, że kontynuuje realizację przyjętej strategii, której celem jest poprawa wyników operacyjnych.

-Każda z tych trzech nieruchomości dysponuje od 10 do 14 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia– informuje Alain Ickovics, przewodniczący rady nadzorczej GTC.

-Tymczasem każde z pozostałych centrów handlowych GTC ma ponad 30 tys. mkw. i są one w dużo większym stopniu nastawione na międzynarodowych najemców. Zdecydowaliśmy skupić się na sektorze dużych centrów handlowych z powodu zmiany warunków rynkowych, jak również stosunkowo wysokich kosztów operacyjnych w przypadku małych centrów handlowych i innej struktury najemców mniejszych obiektów, która skutkuje brakiem synergii z większymi obiektami handlowymi Grupy – podkresla Alain Ickovics.

Sprzedawane nieruchomości –  jak informuje GTC- przynosiły straty. Ich sprzedaż ma więc podnieść poziom przepływów finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynąć  pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3 do 4 mln euro rocznie.

-Mimo, że jeszcze w III kw. 2012 r. GTC rozpozna 19 mln euro straty na wycenie tych obiektów, w związku z sytuacją rynkową spółka wybrała możliwość jak najszybszej poprawy wyników operacyjnych- czytamy w komunikacie.

Nabywcą trzech centrów GTC w Rumunii jest międzynarodowy inwestor prywatny. Zakończenie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia prowadzonego przez nabywcę procesu due dilligence oraz innych niezbędnych akceptacji. Zawarcie umowy kupna sprzedaży planowane jest w I kw. 2013 roku.

Sprzedawane przez GTC SA centra położone są w małych i średnich miastach w Rumunii: Buzau, Piatra Neamt oraz Suceava. Wszystkie obiekty zostały otwarte w 2008 roku.