Intersport
Intersport

Przychody netto ze sprzedaży Intersport Polska SA osiągnięte w październiku 2012 roku wynoszą prawie 14 mln zł zł i są niższe o 5,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku, gdy przychody spółki sięgnęły 15 mln zł.

Narastająco, w okresie od stycznia do października 2012 roku wartość przychodów netto spółki ze sprzedaży wyniosła około 189 mln zł i była wyższa o 21,5 proc. od przychodów osiągniętych w  analogicznym okresie ubiegłego roku (156 mln zł).

Przypomnijmy, od stycznia do września 2012 roku sieć Intersport Polska wypracowała zysk brutto w wysokości blisko 2,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego spółka odnotowała stratę brutto prawie 4,5 mln zł.

Zarząd spółki podkreśla, że spółka co roku w cieplejszych miesiącach odnotowuje straty, a sukcesem jest ich minimalizowanie. Sezonowość sprzedaży to typowe zjawisko w branży sportowej wynikające z niższych cen ­asortymentu letniego.

Szczegółowy raport finansowy za III kwartał 2012 roku zostanie opublikowany 14 listopada 2012 roku, po ostatecznym zweryfikowaniu wszystkich danych.

Spółka Intersport Polska SA, od 2005 roku należy do Grupy Intersport i posiada sublicencję na prowadzenie sprzedaży detalicznej pod szyldem Intersport na terenie Polski. Spółka prowadzi działalność handlową w 32 salonach własnych, które zlokalizowane są w 21 największych miastach Polski.