Wroclaw
Wroclaw, Shutterstock

Według  raportu firmy Jones Lang LaSalle całkowita podaż we Wrocławiu wynosi 640 tys. mkw. GLA, na co składa się 15 centrów handlowych i handlowo-rozrywkowych (68 proc. całkowitej powierzchni najmu), cztery parki handlowe (18 proc.), jedno centrum wyprzedażowe i magazyny handlowe.

Podaż 434 tys. mkw. powierzchni najmu w samych centrach handlowych przekłada się na wskaźnik nasycenia 563 mkw./1 tys. mieszkańców i jest najwyższy spośród ośmiu głównych aglomeracji kraju- podkreślono w raporcie. Czynnikiem stymulującym rozwój sektora jest wysoka siła nabywcza, wynosząca średnio 7647 euro na mieszkańca rocznie (33 proc. powyżej średniej dla kraju).

Z analizy Jones Lang LaSalle wynika, że w segmencie centrów handlowych zdecydowana większość powierzchni (88 proc.) znajduje się w obiektach z dominującą rolą galerii handlowej. Pozostałe 12 proc. przypada na obiekty typowo hipermarketowe, które były budowane w początkowym etapie rozwoju rynku. Dwa obiekty starego typu mają zostać rozbudowane i odnowione – galeria handlowa Tesco (część Parku Handlowego Bielany) oraz Auchan na Bielanach. Wraz z realizacją tych projektów, udział kompleksów z galerią jako wiodącym elementem wzrośnie do 95 proc. rynku. Na terenie aglomeracji działają także parki handlowe, centra typu convenience oraz centrum wyprzedażowe. Szczególnie silny rejon na zakupowej mapie miasta to dzielnica Bielany.

Z raportu firmy wynika, że obecnie tzw. czynsze prime, które dotyczą lokali o powierzchni ok. 100 mkw. przeznaczonych dla branży moda i akcesoria w wiodących centrach handlowych, kształtują się na poziomie ok. 47-53 euro za mkw. miesięcznie. Największym obiektem handlowym w aglomeracji wrocławskiej jest Magnolia Park. Cały obszar aglomeracji wrocławskiej zamieszkuje 772 tys. ludzi.