Stephan Groht, założyciel i właściciel Grupy elbfonds

– W ciągu najbliższych czterech do sześciu lat zamierzamy w Polsce zainwestować w nieruchomości handlowe ok. 600 mln euro. Kwota ta wynika ze  struktury naszych funduszy w Niemczech i sprecyzowana została w porozumieniu z naszymi inwestorami, od których pozyskaliśmy środki finansowe – powiedział redakcji Retailnet.pl Stephan Groht, założyciel i właściciel Grupy elbfonds.

– W roku 2013 planujemy wybudować około 100 tys. mkw. powierzchni sprzedaży. Będziemy utrzymywać ten rząd wielkości również w latach następnych.

– Polska jest dla nas, co najmniej z dwóch powodów, najważniejszym rynkiem inwestycyjnym . Pierwszy powód to stabilność ekonomiczna. Dobra sytuacja gospodarcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi skrywa duży potencjał inwestycyjny, również w przyszłości. Przez ostatnie trzy lata niemal w ogóle nie dało się dostrzec kryzysu. Drugi powód to wielkość Polski i związany z tym potencjał kraju – podkreśla Stephan Groht.

– W dalszym ciągu będziemy stawiali na formaty centrów codziennych zakupów i mniejsze centra handlowe. To właśnie w miastach od 10 tys. mieszkańców będzie popyt na ten format, który posiada największy potencjał.

Grupa elbfonds w 2012 roku zakupiła nieruchomości gruntowe pod budowę centrów handlowych w Kutnie, Szczecinie i Głogowie. Otworzyła również centrum handlowe Marcredo Center Ciechanów.

Elbfonds Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką deweloperską, obsługującą i wspierającą wszystkie, realizowane przez spółki Grupy elbfonds, przedsięwzięcia inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Marcredo Center to międzynarodowa marka nieruchomości handlowych. Dla wszystkich centrów Marcredo obowiązują takie same wymagania: dobra lokalizacja, solidna konstrukcja, duża liczba miejsc parkingowych oraz wysoka rozpoznawalność. Centra Marcredo dzięki swojej strukturze najemców zaspokajać mają codzienne potrzeby klientów.