Wojciech Cieślak, prezes BOIG
Wojciech Cieślak, prezes BOIG

W pierwszej połowie 2012 roku wzrosty sprzedaży w branży retail były jeszcze dość powszechne, natomiast druga połowa roku obfitowała w znaczne spadki wyników, a wiele firm ograniczyło plany rozwoju. Kontynuację wzrostów sprzedaży obserwowali jedynie ci, którzy oferowali towary w niskich lub bardzo niskich cenach. Coraz istotniejszy stawał się dla klientów stosunek ceny do jakości kupowanych dóbr. W obliczu tych tendencji w drugiej połowie roku większość firm obniżyła ceny, co odbiło się na marży, a czasem i na jakości oferowanych produktów. Ci, którzy pozostali przy pierwotnych cenach notowali spadki sprzedaży. Część operatorów sieciowych zadebiutowała na rynku nowymi tańszymi markami , które uzupełniły ich regularną ofertę.

Prognozuję, iż początek 2013 roku przyniesie dalsze spadki sprzedaży, w konsekwencji czego większość marek będzie zmuszona utrzymać niższe ceny. W mojej opinii, dostosowanie cen do oczekiwań rynku będzie kluczowym warunkiem utrzymania pozytywnych wyników sprzedaży w 2013 roku. Poprawy nastrojów konsumenckich spodziewam się dopiero po pojawieniu się pozytywnych wskaźników makroekonomicznych, o których napiszą media. Obecnie, nawet zamożni konsumenci bezustannie informowani przez dziennikarzy o wszechobecnym kryzysie, są bardzo ostrożni w swoich wyborach zakupowych. Ten trend ma szansę się odwrócić dopiero wtedy, kiedy media obwieszczą koniec zaciskania pasa.